Poppels Overbroek

Ravels
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
Eind juni 2021 kocht Natuurpunt dit voormalige jachtdomein en opbrengstbos Overbroek van 65 ha – een grensoverschrijdende schakel met het Landgoed “De Utrecht” en de Rovertsche Heide.
 

 

 

Beschrijving van het gebied

Voor Natuurpunters met wat jaren op de teller is het gebied niet geheel onbekend.  Destijds had De Wielewaal, de Turnhoutse voorloper van Natuurpunt, terreinen in beheer.  Er waren ook gebieden die door de eigenaars of plaatselijke besturen ter beschikking gesteld werden voor natuurstudie.  De Wielewaal heeft het gebied lange tijd mogen gebruiken voor ornithologische bezoeken.  Door opeenvolgende veranderingen van eigenaars is het terrein afgesloten geraakt.  Momenteel wordt een concreet natuurbeheerplan uitgewerkt zodat het gebied een mooie, stabiele toekomst tegemoet gaat.  Het terrein wordt verder bebost en er zal aandacht gaan naar het herstel van het historische ven.  Verder willen we werken aan het waterbergend vermogen door het optimaliseren van de waterhuishouding met respect voor de aangelanden.  We zetten ook in op biodiversiteit bij het bebossen rekening houdend met de eigenheid van de bodem.  Een aantal niet beboste terreinen worden als heischraal grasland beheerd.

(met dank aan het Infobord van het gebied en Natuur.blad editie Herfst ’22)

 Top

Rhododendroncicade

Hoogtepunten

Een van de hoogtepunten is het reeds gedeeltelijk vrijgemaakt historisch ven en de bosaanplant door enkele bedrijven en het publiek (uitgevoerd in het najaar van 2022). Er is gestreefd naar de grootst mogelijk diversiteit in bomen en struiken. 

 Top

Dieren en planten

In het gebied werden op een paar maanden tijd reeds 700 verschillende soorten waargenomen, waaronder ook soorten die niet zo algemeen voorkomen zoals de raaf, de middelste bonte specht, het oeverkruid, wilde gagel, koningsvaren, keizersmantel en bij de paddestoelen: spatelhoorntje, eikhaas, dennenkegelpitje.

 Top

Roodbruine slanke amaniet

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
3.00km

Poppels Overbroek Wandeling

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Poppels Overbroek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Poppels Overbroek".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Willy Remijsen willy.remijsen@belgacom.net

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.