Sam Bennekens

Reutenbeek

Overijse
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
In het gehucht Reutenbeek ligt, op de grens met Wallonië, een kleine maar vrij gave vallei die deel uitmaakt van het open agrarisch landschap met geïsoleerde bossen en holle wegen dat sinds de middeleeuwen weinig gewijzigd werd. In dit gebied, behorend tot het Europese Natura 2000-netwerk, beheert Natuurpunt enkele zeer waardevolle bospercelen.

Beschrijving

Het natuurgebied Reutenbeek maakt deel uit van een landschappelijk én ecologisch waardevol kleinschalig oud landbouwlandschap met verspreide bosjes en graslanden. De bestaande bossen waren in het niet zo verre verleden veelal Ferrarisbossen. Daarvan zijn er hier en daar op kleine plekjes zelfs nog restanten terug te vinden.

Dieren en planten

Natuurpunt werkt er aan het creëren van een vlinderbos. En met succes: heel wat zeldzame vlindersoorten voelen er zich reeds thuis! Zo kan je er o.a. de spaanse vlag, koninginnepage, grote weerschijnvlinder, sleedoornpage en iepenpage al tegenkomen. Aan de terugkeer van soorten als keizersmantel en kleine ijsvogelvlinder wordt gewerkt.

Maar het landschap vormt ook uitstekend leefgebied voor enkele koesterburen van de gemeente Overijse. Zo kan je er het gezang van de geelgors horen langs de Moerlaanbeek waar struwelen met sleedoorn de overgang vormen van landbouwgronden naar bospercelen en kan je er vanaf de lente steevast de capriolen van foeragerende huis- en boerenzwaluwen waarnemen.

 

Natuurbeheer

Op de middellange termijn biedt, mits enkele specifieke beheeringrepen en het oordeelkundig voorzien van stapstenen, dit gebied kansen voor vliegend hert en eikelmuis. Beide zijn gebaat met het opnieuw in hakhoutbeheer nemen van de talrijke hazelaarstruiken die in de eiken-(haag-)beukenbossen te vinden zijn. En de ecologisch beheerde graslanden op de zuidgeoriënteerde helling slagen er in een verdere toekomst misschien wel in de veldkrekel aan te trekken. De poelen bieden dan weer kansen voor de ernstig bedreigde vroedmeesterpad.

Kortom, deze verborgen ruwe diamant aan de zuidgrens van Overijse verdient alle kansen om zich verder te ontwikkelen tot een schitterend juweel waar menig koesterbuur zich kan thuisvoelen.

 

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Reutenbeek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Reutenbeek".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Sam Bennekens bennekenssam@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.