Rietgors
Mark Zekhuis-Saxifraga

Rietbeemd

Geraardsbergen, Lessen
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Bezoekerscentrum
De Rietbeemd is een taalgrensoverschrijdend natuurgebied in eigendom van het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels in Wallonië en Natuurpunt in Vlaanderen. Opgericht in 1987, beslaat het 80 ha in de nog open vallei van de Marke, een visrijke bijrivier van de Dender. Op de heuvelflanken met prachtige vergezichten tref je her en der gemengde loofbossen aan.

Toegankelijkheid

Toegankelijk op de paden en op de verharde wegen. Start: Sint-Antoonshoeve, Boureng 57, Deux-Acren. Vanaf de Astridlaan, Geraardsbergen (richting Edingen) en de kerk van Overboelare is er bewegwijzering voorzien naar de start.

Beschrijving van het gebied

Je vindt er naast loofbossen ook houtwallen, knotwilgenrijen, enkele geïsoleerde rietvelden, hier en daar een poel of enkele afgesneden meanders die sinds kort weer met de Marke verbonden zijn. De resultaten van het beheer zijn opvallend: een gemengd bloemrijk open landschap met hier en daar struiken, bomen en braamstruwelen, ideaal voor de grauwe klauwier. Een deel van de Markevallei is een Stiltegebied, waar je nauwelijks geluiden van menselijke aanwezigheid kan horen.

Natuurbeheer

De graslanden worden gehooid en begraasd met runderen van landbouwers en een beperkte kudde zelfredzame Exmoorponys en Limousinrunderen. In de bossen laten we de natuur haar vrije gang gaan.

Fauna en flora

De verscheidenheid aan ecosystemen met bossen, houtwallen en struwelen, rietvelden, meanderende beken, poelen, hooilanden en graasweiden staat borg voor een gevarieerde fauna en flora. Zo zijn vogels als wielewaal, rietgors, sprinkhaanzanger, wespendief, 4 soorten uilen, toren- en boomvalk, buizerd, sperwer en grasmussen er thuis. Wellicht kruist zelfs een hermelijn, wezel, bunzing of prachtige vos je pad. Ook de amfibieën en libellen profiteren van de talrijke poelen. Prachtige diepblauwe weidebeekjuffers zijn hier geen zeldzaamheid. In het voorjaar is het in de bossen genieten van wilde hyacint, bosanemoon, paarse schubwortel, klaverzuring, dalkruid, slanke sleutelbloem, om maar een paar parels te noemen.


Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.00km

Rietbeemd - Gele wandeling

4.50km

Rietbeemd - Blauwe wandleing

Uitbreiding van de gele wandeling
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Rietbeemd groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Rietbeemd".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Godfried Merlevede g.merlevede@tvcablenet.be of Carlos D'Haeseleer carlos.dhaeseleer@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.