Rijvissche
Benny Cottele

Rijvissche

Zwijnaarde (Gent)
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Rijvissche is een recent ontwikkeld natuurgebied in Zwijnaarde en maakt deel uit van het Gentse Parkbos. Rijvissche wordt dé toegangspoort voor het Parkbos voor wandelaars en andere natuurliefhebbers komende uit Zwijnaarde en Merelbeke.

 

 

Toegankelijkheid

Momenteel is Rijvissche nog niet toegankelijk voor het publiek. Maar er wordt aan gewerkt! Midden 2022 proberen we het gebied al zeker gedeeltelijk open te stellen.

 Top

 

Beschrijving van het gebied

Voor natuurgebied Rijvissche begon het allemaal begin de jaren 2000 toen de nood aan meer groen en stadsbos in de bosarme regio Gent steeds duidelijker en scherper werd.

In 2002 werd door Natuurpunt een eerste stoute boomplantactie georganiseerd op de locatie waar de Stad Gent een nieuw ‘wetenschapspark’ wou realiseren. Enkele weken later werd de aanplant weggemaaid.

Twee jaar later volgde een nieuwe poging. Opnieuw werd bos aangeplant samen met het Hutsepotfront, een breed samengesteld platform van Gentenaars en diverse socio-culturele organisaties. Deze keer werd het bos bewaakt door ‘bosbewakers’.

Dankzij de volgehouden gerechtelijke stappen van Pablo Janssen (namens het buurtcomité) werd de bestemming ‘wetenschapspark’ voor het Hutsepotbos geschrapt door de Raad van State. Het bos is vandaag bestemd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied en kan niet meer zomaar gekapt worden. Intussen wordt het hele natuurgebied Rijvissche beschermd door een ruimtelijke uitvoeringsplan en worden er stappen gezet om het hele gebied van 22 hectare groot officieel erkend te krijgen.

Natuurgebied Rijvissche behoort nu tot het grotere geheel Parkbos. Zo maakt Rijvissche deel uit van één van de vier groenpolen in en rondom Gent.

Natuurpunt staat al heel ver in de aankoop van de verschillende percelen in het gebied, het Hutsepotbosje in intussen ferm uitgegroeid tot een Hutsepotbos en er volgden al verschillende extra aanplantacties.

 Top

 

Hoogtepunten

 Rijvissche bevindt zich deels in de (voormalige) vallei van de Scheidbeek en wordt dus voor een groot deel gekenmerkt door natte, slechte waterdoorlatende gronden die momenteel enkele natte ruigtes vormen. Daarnaast zijn er verschillende open ruimtes, voornamelijk grasland, die in landbouwgebruik zijn en omzoomd worden door grachten, rijen knotwilgen en houtkanten van wilg en els. Er bevinden zich enkele bosclusters, waaronder het Hutsepotbosje. Ook op enkele andere percelen werden bomen en struiken aangeplant, of kan de natuur zijn gang gaan via spontane bebossing.

Het Hutsepotbosje werd voornamelijk geplant in 2004 en is intussen heel aangenaam doorwaadbaar. Er loopt een pad rondom maar ook middendoor via een platanenrij die als een verlengde van de dreef naar het Kasteel Nieuwgoed oogt.

Een oude trage weg vanuit de Rijvisschestraat (t.h.v. huisnummer 50) werd opnieuw vrijgemaakt.

 Top

 

Dieren en planten

In Rijvissche voelen tal van vogels zich thuis. Om er verschillende op te noemen: blauwe reiger, torenvalk, blauwe reiger, wintertaling, groene specht, meerkoet, smient, kievit, boomkruiper, staartmees, grasmus, buizerd, bosrietzanger, zanglijster, winterkoning, ekster, gaai, enzovoort.

Ook verschillende zoogdieren leven in het gebied. Met wat geluk zie je een vos voorbij sluipen. Het is ook best mogelijk dat je damherten spot. Dat zijn herten die hier niet van nature voorkomen maar ontsnapt zijn en zich wisten voort te planten in het wild.

Rijvissche telt ook heel wat soorten bomen en struiken. Een overzicht: aalbes, beuk, boswilg, braam, brem, Canadese populier, es, gaspeldoorn, Gelderse roos, hazelaar, hondsroos, hulst, kerspruim, lijsterbes, mannetjesvaren, meidoorn, okkernoot, plataan, rode kornoelje, ruwe berk, schietwilg, sleedoorn, Spaanse aak, sporkehout, tamme kastanje, trosvlier, zoete kers, zomereik, zomerlinde en zwarte els.

Tot slot kan je ook tal van insecten spotten in het gebied, zoals kattenstaartdikpootbij, kortschildkever, bont zandoogje, sint-jacobsvlinder, groot dikkopje en grote groene sabelsprinkhaan.

 Top


Natuurbeheer

Het natuurbeheer in Rijvissche is hoofdzakelijk gericht op herstel en onderhoud. Oude stallen worden verwijderd, omheiningen afgebroken, de graslanden gemaaid, paden afgebakend, oude trage wegen vrijgemaakt en waar nodig extra bebost. Voor deze beheerwerken proberen we zoveel mogelijk de buurtbewoners te betrekken. We doen er ook alles aan om tegen half 2022 het gebied te ontsluiten en toegankelijk te maken voor wandelaars en natuurliefhebbers.

In samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Stad Gent werd er in 2021 ook een nieuw fietspad aangelegd door het gebied.

Het aantal vrijwilligers op beheerdagen voor het onderhouden van dit mooie en biodivers gebied stijgt gestaag.

 Top

 

Horeca

Het Gouden Hoofd
Dorpsstraat 6
9052   Zwijnaarde
Web : https://www.hetgoudenhoofd.be/

‘t Vrij Gevoel
Heerweg Noord 152
9052   Zwijnaarde
Web : https://deporkiedance.business.site/

De Mythe
Heerweg Noord 133
9052   Zwijnaarde
Web : https://brasseriedemythe.be/     

 

Kring MELAC
Dorpsstraat 31
9052   Zwijnaarde
Web : https://www.oczwijnaarde.be/?page_id=5568

 Top

 

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Rijvissche groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Rijvissche".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Bart Vangansbeke bartvangansbeke@telenet.be, Jannes Motmans jannes.motmans@gmail.com, Mike De Brie mike.de.brie@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.