Rilroheide

Beersel
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Dit gebiedje vertoont een interessante gradiënt van droge zandgrond met heidevegetatie tot dotterzone naast de Zoniënbosbeek. Eén van de 4 beken die uit het Hallerbos afwateren lopen in Dworp in de Molenbeek.

Beschrijving van het natuurgebied

Heel wat plaatsnamen wijzen op de vroegere heide: Meigemheide, Rilroheide of Laarheide. Maar van de heide van vroeger is nu niet veel meer terug te vinden. Om te vermijden dat bramen en jonge boompjes de struikheide overwoekeren, haalden we de voedselrijke oppervlaktelaag weg. Dankzij dat plaggen groeit er sinds 2006 terug een klein stukje struikhei in 2020 uitgebreid en omheind om het te beschermen tegen schapenvraat.

 

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk op de paden.

Welke soorten komen er voor?

De gemeente verleende haar steun aan het project, o.a. ook door het plaatsen van nestkasten voor uilen en gierzwaluwen. Dankzij de nestkasten broedde in 2005 een kerkuil in de kerktoren van Dworp en bracht er zeven jongen groot.

In dit gebied staat een bijenhotel met nestplaatsen voor solitaire bijen. In Vlaanderen komen meer dan 300 soorten solitaire bijen voor. De meeste maken een nest in de grond. Ongeveer 60 soorten nemen soms hun intrek in een bijenhotel. Solitaire bijen kunnen doorgaans niet steken. Tijdens de eerste warme lentedagen van maart verschijnen de eerste gasten: metselbijen. Zij delen de nestgang op in verschillende kamers, gescheiden door klei of leem. In mei komen de behangersbijen hun nestgangen bekleden met stukjes blad. De kleine zwarte tronkenbijtjes verkiezen de zomerse hitte en werken door tot eind september. Behalve nestplaats hebben de bijen ook voedsel nodig. Het eten bestaat uit een buffet van nectar en stuifmeel. Wilgen, klokjes, klimop en rolklaver zijn maar enkele van de soorten op het menu.

Behalve aan bijen biedt deze toren ook nestplaats aan een egel in de kelder, vleermuizen op de zolder, vogels op de verdieping en spinnen en andere insecten op het gelijkvloers.

Interessant paddenstoelengebied vanwege de grote variatie in bodem en begroeiing.

Natuurbeheer

In het erkende gebied wordt alleen graasbeheer toegepast met een paar schapen. Het stukje heide moet grasvrij worden gehouden. In het weiland dat we in beheer kregen van de gemeente wordt jaarlijks gemaaid in november en het maaisel afgevoerd door vrijwilligers en scholen in het kader van Junior natuurbeheer.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Rilroheide groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Rilroheide".

Wil je dit gebied verkennen met een gids?

Neem dan contact op met Kurt Rochlitz via Kurt@rochlitz.be of 0471-80 02 26.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.