Paul De Graeve

Rode Dopheidereservaat

Brugge
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De naam van het natuurgebied verraadt welke plant hier de hoofdacteur is. In ons land heeft de paars gekleurde rode dophei (Erica Cinerea) een erg beperkt verspreidingsgebied. Ze komt voor op enkele heidevelden ten zuiden van Brugge, en op enkele plekken in de oostelijke Kempen. Het Rode-dopheidereservaat behoort samen met het heidegebied Zevenkerken en de nabijgelegen domeinen Beisbroek, Tilleghem-Valkenbosch en Vloethemveld tot de belangrijkste groeiplaatsen van deze (Vlaamse Rode Lijst-)plant in ons land. Deze heideveldjes herinneren aan een verleden waarin de Brugse zandstreek verschillende omvangrijke heidegebieden telde.

Bijzondere soorten

Rode dophei bereikt in Vlaanderen de noordgrens van haar Atlantisch verspreidingsgebied. In het gebied is ook gewone struikhei volop aanwezig. In een ietwat vochtiger zone, is eveneens gewone dophei te vinden. Daarmee herbergt het natuurreservaat de unieke combinatie van deze 3 heidesoorten.

Daarnaast vinden we er nog een greep andere planten eigen aan heischrale bodems: tormentil, brem, stekelbrem, pijpestro, liggende vleugeltjesbloem, enz. naast andere zwammen vinden we o.m. de fijngeschubde aardtong.

Van de dieren kunnen we zeker de levendbarende hagedis vermelden. Recente inventarisaties door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen tonen aan dat dit heidegebied bijzonder rijk is aan kevers, spinnen en mieren. Bovendien werden enkele soorten zelfs voor het eerst in Belgiƫ waargenomen. Andere zeldzame soorten, zoals sneeuwvlo en hazelworm, werden gespot.

Geschiedenis

Het Rode-dopheidereservaat ligt in Sint-Andries, ten westen van Brugge. Het oorspronkelijke perceel van 2,43 hectare, eigendom van De Watergroep (vroeger VMW), is sedert 1978 in beheer van Natuurpunt. Daarmee is dit het oudste natuurgebied van Natuurpunt in Brugge! Sedert 2011 bleef het gebied groeien. Dit kon dankzij uitbreiding van het beheerscontract met De Watergroep, deels door aankoop. In samenwerking met Natuurpunt Jabbeke kochten wij Natuurpunt Brugge sinds 2015 bijkomende percelen schraal grasland en bos, wat de oppervlakte van het reservaat (in eigendom of beheer) heden op ongeveer 14 hectare brengt.

Beheer

Alle bospercelen kregen intussen een omvormingsbeheer naar natuurlijk streekeigen bos.

Toegankelijkheid

Door de biologische kwetsbaarheid en de waterwinning is het gebied maar beperkt toegankelijk. Je kunt er wel volop mee kennismaken tijdens een van de gezellige werkdagen, begeleide wandelingen of op aanvraag.

Iets te melden?

Heb je een vraag of wil je iets melden over Rode Dopheireservaat? Neem contact op met:

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Rode Dopheidereservaat groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Rode Dopheidereservaat".

Boek een afspraak met Karim Neirynck, 050-67 59 29, karim.neirynck@gmail.com 

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.