Rooigembeekvallei

Oudenaarde, Zingem
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In dit schilderachtig beekvalleitje tussen de pittoreske dorpen Mullem en Huise en de Bekemolen ligt het gebied de Rooigembeekvallei, met een bonte verscheidenheid aan natuurelementen. Dit jong natuurgebied, gestart in 2005, vormt een absolute hotspot voor wandelaars op zoek naar rust, in een Bourgondische en romantische omgeving. Bosjes en weides bezaaid met kleine landschapselementen vormen samen een groene kern. Een kronkelig pad loodst je met gemak door deze afwisseling aan biotopen met elk hun specifieke vogels en planten.

 

Toegankelijkheid

Het bewegwijzerde Valleipad van de Rooigemsebeek (13 km, inkortingen mogelijk) begrenst het gebied. Brochure bij Toerisme Oudenaarde, Toerisme Oost-Vlaanderen, tel 09-269 26 00. Het volledige Valleipad van de Rooigemsebeek is verhard. Stevig schoeisel is aangewezen in het winterhalfjaar. Het Valleipad van de Rooigemsebeek is geschikt voor rolstoelgebruikers mits begeleiding. Hou de hond aan de leiband want het gebied is kwetsbaar.

Parkeren aan het Kerkplein, Mullemstraat, Mullem (Oudenaarde) of  NMBS-station Zingem, vandaar 1500 m voet tot de Bekemolen (= start wandelpad en gebied).

 Top

Beschrijving van het gebied

Het merendeel van het valleigrasland herbergt een veelheid aan prachtige kleine landschapselementen en bijhorende interessante flora. De parel van het gebied is een dotterbloemgrasland met meer dan 160 plantensoorten zoals bos- en schildereprijs, pijptorkruid, waterbies, bosbies, veldlathyrus, kale jonker en scherpe zegge. Ook in de brede greppels komen nog tal van soorten voor zoals pijptorkruid, penningkruid en moerasrolklaver.

In de verschillende waterpartijen groeien tal van waterplanten zoals middelste waterranonkel en grote waterweegbree. Jammer genoeg is er ook een exotische woekeraar actief, het Braziliaans vederkruid. Met gericht beheer wordt deze soort onder de knoet gehouden.

De talrijke oevers bestaan uit natte ruigtes met een diverse soortenmengeling van grote valeriaan, oeverzegge en moerasspirea.

 Top

Dieren en planten

Bij elke wandeling in het gebied word je verrast door de vele hazen. Tal van muizen zoals veldmuis, bosmuis en de kleine dwergmuis hebben er hun nest. Ook de grotere zoogdieren ontbreken niet. Vos, steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel sluipen er rond. Aan de grote plas broedt de wollige dodaars.

In de kleinere plasjes komen vinpootsalamander en kleine salamander voor. Het bonte kleurenpallet van de ijsvogel met blauw en oranje zorgt voor een onvergetelijke waarneming. Ook de buizerd, steenuil en vele veldleeuweriken krijg je er te zien. En af en toe zelfs een bruine kiekendief, kwartel, water- of houtsnip. Het blijft ook steeds weer uitkijken naar bijzondere soorten zoals kwak en rouwmantel.

 Top

Natuurbeheer

In het jong wilgenbos wordt middelhoutbeheer uitgevoerd met een hakhoutcyclus van 18 jaar om zo de diversiteit te verhogen. Ook het voormalig populierenbos op de rabatten (eilandjes) aan de Bekemolen krijgt een hakhoutbeheer. 

Initieel trachten we door veelvuldig te hooien de sterk vergraste valleigraslanden te verschralen. Nadien kan het als hooiland, hooiweide of weide gebruikt worden. De dotterbloemgraslanden worden gehooid met late maaidata, zodat alle bloemen tot bloei kunnen komen. De hoger gelegen graslanden kunnen door een natuurbeheer als hooiland, hooiweide of weide ontwikkelen tot glanshaver- of kamgraslanden. Voor het graslandbeheer wordt samengewerkt met lokale landbouwers.

Het onderhouden van de vele kleine landschapselementen is arbeidsintensief en vraagt een specifiek beheer. Voorbeelden zijn het onderhoud van knotwilgen (meer dan 400 exemplaren), het herstel van kleinschalig landschap door het beplanten van graften met houthakhagen, akker- en poelenbeheer, beheer van de molenvijver en beekoevers (inclusief insectenbeheer) en onderhoud van haagvormige elementen.

De lokale werkgroep vrijwilligers is uitermate actief en heeft reeds een indrukwekkende lijst verwezenlijkingen. Het enthousiasme wordt gekoppeld aan knowhow en doelgerichtheid. Een nieuw gezicht en een paar extra handen is hier altijd welkom. Meld je gerust – vrijblijvend – aan als geïnteresseerde.

 Top

Lees meer

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Lies Van der Mast liesje.vdm@hotmail.com, Joris Van Garsse joris.van.garsse@telenet.be, Paul Dhondt Paul.Dhondt6@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.