scheldemeersen
Vilda

Scheldemeersen - Doornhammeke

De Pinte, Gavere, Gent, Merelbeke
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Eten en drinken

De Scheldemeersen is een gevarieerd rivierenlandschap met vochtige meersen, rietvelden, bosjes en enkele oude Scheldearmen. Het 600 hectare groot gebied, waarvan Natuurpunt ongeveer 150 ha beheert, bestaat uit verschillende deelgebieden met elk een eigen verhaal.

Toegankelijkheid

Wandelaars kunnen het gebied bezoeken via de bewegwijzerde route langs de wandelpaden. Honden zijn welkom aan de leiband.

Het aangeduide wandelpad is gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Rolstoelgebruikers kunnen het gebied verkennen vanop de Oude pontweg en de Scheldedijk. Toegankelijk voor rolstoelen via Ten Stroom, 9890 Melsen (Gavere)  of aan de Schelderodeput/St-elooiskapel, Langeweide 9, 9820 Merelbeke (voor een lus via de Oude pontweg en Scheldedijk) beide locaties met parkeergelegenheid.

Top

Scheldemeersen in Zevergem

Beschrijving van het gebied

De Putten

De Putten ontstonden door het “uitbrikken” van gronden, het uitgraven van klei voor bakstenen. Deze zogenaamde ‘scheldesteen’ bakte men ter plaatse in kleine veldovens. Op de gronden ontwikkelde een moerassig gebied waar luciferfabrieken van Geraardsbergen populieren aanplantten. Inmiddels groeide het natuurgebied uit tot een mozaïek van vochtige hooilanden, meersen, moerassen, en broekbos. Van de oude populierenbossen resten nog enkele stukken voor de wielewaal en de kleine bonte specht. Die twee, zeldzame vogels, zoeken daar graag hun kostje. In het moeras leven veel verschillende vogels zoals de rietgors, de blauwborst of de waterral, met zijn kenmerkend gillend geluid.

Krommenhoek

In het natuurgebied de Krommenhoek ligt het bochtige tracé van een oude Scheldemeander tussen soortenrijke vochtige hooilanden. Een waar paradijs voor verschillende vogels, insecten en planten. Natuurpunt beheert het gebied, in eigendom van de gemeente De Pinte sinds 2002. Runderen van plaatselijke landbouwers helpen mee bij het beheer van het gebied. Soorten als pinksterbloem en echte koekoeksbloem krijgen nieuwe kansen. Talrijke soorten libellen zoals de vrij zeldzame kleine en grote roodoogjuffer en de keizerlibel komen hier nog veelvuldig voor. Ook de ijsvogel vist hier graag zijn kostje samen. Je kan het gebied ontdekken via de wandelpaden.

Sint-Elooisput

In het natuurgebied de St-Elooisput staan de bomen met hun voeten in het water. Deze moeraszone ontstond door de winning van klei voor de stenen. Tussen de Oude Scheldearm en de Scheldedijk graafde de mens de klei af tot één meter diep. Later plantte men hier populieren. Natuurpunt vormde dit gebied, samen met de gemeente Merelbeke, om tot een waardevol stukje natuur. Typische moerasplanten en –vogels zoals rietgors en blauwborst vertoeven al in het gebied. In het gebied grazen van mei tot december exmoorpony’s, één van de oudste rassen ter wereld. Ze stellen niet veel eisen aan hun voedsel. Het is verboden de dieren bij te voederen. In het begin van de winter lijken ze soms aan hun lot overgelaten, maar geen nood. Dankzij hun dikke vacht kunnen ze tegen de barre omstandigheden.

Spanjaardmeersen

Deze graslanden met afwateringsgrachtjes zijn in 2003 aangekocht. Natuurpunt beheert het gebied in samenwerking met plaatselijke landbouwers die zorgen voor het maaien en het begrazen van de meersen. Her en der planten we houtkanten aan voor de zangvogels.  In de buurt broedt de gekraagde roodstaart, een echte grensvogel; aan de overkant van de Schelde komt hij (momenteel) niet voor.

Taerwemeersch

De Taerwemeersch vormt een kleinschalige mozaïek van bosjes, hooiweides en knotwilgen doorsneden met sloten en greppels. Natuurpunt beheert het gebied in samenwerking met lokale landbouwers en de gemeente. In en rond de vochtige graslanden groeit er watermunt en echte koekoeksbloem. In de knotwilgen broeden holenduif en steenuil, een typische uilensoort van de Scheldevalllei. Torenvalk en buizerd jagen boven de hooilanden en in de poelen en sloten hebben heel wat kikkers en salamanders het naar hun zin. 

Top

Verder wandelen

Levende Leie

Munkbosbeekvallei

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.40km

Scheldemeersen - Doornhammeke wandelroute

14.50km

Scheldemeersen - rechteroever

Horeca

 • Café Boldershof
  Dorp 9, Zevergem

  Café Doornhammeke 
  Pont-Zuid 55, Zevergem

  Ponthoeve, hoeve-ijs en pannenkoeken
  Pont-Zuid 26, Zevergem 

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Scheldemeersen - Doornhammeke groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Scheldemeersen - Doornhammeke".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Michael Bekaert michael.bekaert.snoeiwerken@telenet.be, Koen De Witte koendewitteg@gmail.com, Fernand Daenekynt fernand.daenekynt@telenet.be, Laurent Stevens laurent.stevens@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.