Frederick Vande Putte

Scheldemeersen - Merelbeke

Merelbeke
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Toegankelijk voor kinderwagens
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken
  • Toegankelijk voor rolstoelen
De Scheldemeersen slingert zich als groene slang langs de Schelde tussen de bruggen van Zwijnaarde en Gavere. Het beschermde rivierlandschap wordt gekenmerkt door oude Scheldearmen, weilanden met winterse overstromingen en bosjes en struwelen. Door de variatie aan biotopen en habitats vind je hier heel wat vogelsoorten. De aangelegde poelen trekken kikkers, padden en salamanders aan. Insecten vinden hun voedsel in de bloemen, struiken en bomen.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. 

Stapschoenen of stevig goede wandelschoenen zijn aangeraden.

Je kan parkeren bij de Sint-Martinuskerk in Schelderode, de Sint-Stefanuskerk in Melsen of op de Brandegemse Ham 1 in Merelbeke. 

Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband. 

Voor fietsers werd een fietsroute uitgestippeld die je doorheen de gebieden aan beide kanten van de Schelde brengt. Deze route is niet bewegwijzerd. Je kan de route downloaden via deze link

Top

Beschrijving van het gebied

Landschappelijk zijn de Scheldemeersen in het noordelijk deel een groot, open gebied, naar Melsen toe wordt het landschap meer gesloten. Kleine landschapselementen zorgen voor diversiteit in de winters overstroomde weilanden waar menig trekvogel zijn rust vindt. Bosjes en struwelen wisselen af met hooi- en graasweiden waar kleine zoogdieren en insecten voedsel en bescherming vinden en zich voortplanten.
Amfibieën vinden in de aangelegde poelen rust. Exmoor pony’s, schapen en koeien grazen rustig in de voor hen bestemde weilanden. Hier en daar boorden wilgenrijen met fragmenten van oude bomen. de weilanden af. Door het eeuwenlang aangevoerde slib tijdens de wintermaanden zijn dit rijke gronden met veel potentieel voor bloemenrijke hooilanden.

Top

Hoogtepunten op de wandelroutes

De Sint-Elooisput bestaat deels uit moeraszone, deels uit broekbos en ligt tussen de oude Scheldearm en de Scheldedijk.

De St-Elooiskapel met links en rechts twee boerderijen is een pittoresk hoekje.

De Paardenweide is een gecontroleerd overstromingsgebied. In het winterhalfjaar pleisteren hier vele eenden en ganzen.

De hoogstamboomgaard bevat een 90-tal fruitbomen, hoofdzakelijk oude rassen. In de lente vormen de bloesems rijk gedekte tafels voor insecten. De boomgaard is ook een aantrekkelijk leefgebied voor vleermuizen en steenuiltjes. 

In de Putten werd de kleilaag uitgegraven voor de productie van bakstenen. Door de hoge grondwaterstand ontwikkelde op deze uitgebrikte terreinen vrij snel een moerassig gebied.

Top

Dieren en planten

In de Scheldemeersen in Merelbeke treffen we verschillende vogelsoorten aan. In de lente broeden buizerd, steenuil en sperwer in de bomenrijen. De roodborsttapuit laat zich waarnemen in de ruigtestroken. De kievit, de zomertaling en de graspieper verkiezen lager gelegen percelen. En de gele kwikstaart vinden we in het korte gras van onze weilanden terug. In de zomermaanden banen sprinkhanen en libellen zich een weg tussen schildereprijs, rietorchis, ratelaar en poelruit. In de poelen vind je amfibieën zoals groene en bruine kikker, gewone pad en alpenwatersalamander. Tijdens de winter zoeken heel wat trekvogels het nodige voedsel op de onder water gelopen percelen. Zo waden steltlopers en watersnippen door de laantjes. 

Top

Natuurbeheer

Water en vernatting: door het aftakken en opstuwen van water wordt een paar hectare blank gezet gedurende een aantal maanden per jaar. Dit geeft foerageermogelijkheden voor een breed scala van eenden en steltlopers. 

Op de Melsenbeek werden de oevers afgeschuind en stuwtjes aangelegd om het water bovenstrooms op te houden. De doorgang voor vissen blijft gevrijwaard.

Op de weilanden wordt ingezet op een verschralingsbeheer. Een volgehouden hooibeheer zal resulteren in bloemrijke hooilanden.

Kleine landschapselementen: aanplanten van houtwallen en behouden van ruigtestroken creëren uitwijkmogelijkheden voor fauna. Kleine zoogdieren, vogels en insecten vinden er voedsel en beschutting.

Begrazing: schapen, koeien en exmoorpony’s worden ingezet. Door deze variatie aan grazers ontstaat een variatie aan plantengemeenschappen.

Top

Verder wandelen

Scheldemeersen - Zevergem

Scheldemeersen - Semmerzake

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
14.50km

Scheldemeersen Merelbeke - Rode wandeling

7.20km

Scheldemeersen Merelbeke - Blauwe wandeling

Toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.
28.70km

Scheldemeersen Merelbeke - fietsroute

Route op Route you van Natuurpunt Boven-Schelde, kies zelf je vertrekplaats
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Scheldemeersen - Merelbeke groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Scheldemeersen - Merelbeke".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Scheldemeersen verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Koen De Witte, koendewitteg@gmail.com, 0473 637 659. 

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.