Daslook
Marcel Bex

Schouselbroek

Temse
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Het natuurgebied Schouselbroek ligt tussen Temse en Steendorp, aan de Schelde. Het natuurgebied omvat zowel het Schouselbroek, als de Oost-Sivepolder en de helling tussen het Fort van Steendorp en de polder.

Beschrijving van het natuurgebied

Op het grondgebied van de gemeente Temse komt er in het kader van het Sigmaplan een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij. Zo wordt niet alleen de veiligheid in de onmiddellijke omgeving verbeterd; ook verderop zijn de steden en dorpen beter beschermd. Het overstromingsgebied zal het Scheldewater bergen bij extreem hoog water. Het huidige natuurgebied zal zich dankzij het spel van eb en vloed ontwikkelen tot een waardevol slikken- en schorrengebied.

Dieren en planten

De grote variatie tussen weiland, bosakker, broekbos en het omliggende, nog vrij ongeschonden poldergebied, maken dat het natuurgebied een zeer hoge botanische waarde heeft en veel vogels en andere dieren herbergt.

In de brongebieden kunnen specifieke flora, zoals daslook, muskuskruid en speenkruid, zich ontwikkelen.

Natuurbeheer

Weiden worden beheerd als hooiland, waarbij het maaisel wordt afgevoerd of ze worden begraasd in samenwerking met plaatselijke landbouwers. Kleine landschapselementen, zoals knotbomen, poelen en houtkanten, worden behouden. 

Toegankelijkheid

Het gebied is het hele jaar door vrij toegankelijk. Door de goede berijdbaarheid van de Scheldedijk is het volledige gebied zeer toegankelijk voor fietsers die van op de dijk de hele polder kunnen overschouwen.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Schouselbroek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Schouselbroek".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je het Schouselbroek verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Natuurpunt Waasland, kern Scousele.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.