Koekoek
Shutterstock

Sleepenbroek

Alken, Hasselt
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Sleepenbroek is een van de vochtigste delen van de relatief smalle vallei van de meanderende Herk, tussen de N722 en Herk-de-Stad. Je vindt er afwisselend broekbossen, cultuurpopulieren, hooilanden en ruigtes.

Toegankelijkheid

Een beheerpad doorkruist het gebied. Er werd een vispaaiplaats aangelegd, met bijbehorende vogelkijkwand. Met wat geluk kan je van daaruit de ijsvogel, de zilverreiger of andere watervogels waarnemen. In het vroege voorjaar bieden de bloesems van sleedoorn en meidoorn een feestelijk uitzicht.

De rest van het gebied is niet vrij toegankelijk voor het publiek. Maar minstens één keer per jaar vindt er, op aanvraag, een geleide wandeling plaats.

Beschrijving van het natuurgebied

Tot een vijftigtal jaar geleden waren deze beemden in gebruik van de plaatselijke inwoners. Zij hadden elk een stukje beemd in eigendom, als zomers hooiland voor hun koeien. Het aanplanten van populieren maakte hier een einde aan en leidde tot een algemene verarming van de soortenrijkdom.

In 2002 kon Natuurpunt de eerste percelen verwerven, met de bedoeling om de vroegere hooilanden en gevarieerde broekbossen te herstellen. De scheiding tussen de Blekkenbergstraat en het natuurgebied wordt eigenlijk gevormd door de berm van het wateropvangbekken en een verschraalde weide, die begraasd wordt door schapen. Het Sleepenbroek is  een mooi stukje valleinatuur!

Dieren en planten

Met zijn dichte sleedoornstruwelen biedt het gebied een uitstekende schuilplaats voor reeën. Ook vossen, steenmarters en konijnen vinden hier hun gading. Het is ook de ideale stek voor reigers, eenden en andere vogels zoals de koekoek, de torenvalk en de wielewaal. In de nog jonge ontwikkeling van de plantendiversiteit, zijn smeerwortel en groot hoefblad nog dominant aanwezig.

Natuurbeheer

De verworven percelen mochten na de populierenkap halfnatuurlijk verbossen. Tussenliggende stroken worden echter beheerd als hooiland, ideaal dus voor insecten en allerlei diertjes. Ter bevordering van de visstand en dus ook van het leefgebied van de ijsvogel, werd er in  een vispaaiplaats aangelegd. De volgende jaren zal deze zich ten volle kunnen ontwikkelen. Nu reeds werd het staalblauw vogeltje er al vissend waargenomen.

Lees meer

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Sleepenbroek (Terkoest-Alken) verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Albert Put, 0478-32 77 72.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.