Sluisbeemden

Diepenbeek
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Toegankelijkheid

Je kan vrij struinen doorheen de Sluisbeemden. Er loopt geen bewegwijzerde route maar via het gebiedje en het fietspad kan je een aangename route bewandelen. In de winter kan je er onze kudde Schotse Highlandpony's ontmoeten.

Naast het fietspad, ter hoogte van de PXL hogeschool ligt een vleesmuisreservaat, herkenbaar als een heuveltje. Deze waterkelder is een overblijfsel van de allereerste waterleiding van Hasselt einde 19de eeuw.  Zuiver Stiemerwater werd  toen in de kelder opgeslagen om zwevende deeltjes te laten bezinken vooraleer via een speciaal daarvoor aangelegde gracht naar de stad te sturen. Sinds de opstart van de steenkoolmijnen werd de Stiemer echter vervuild en werd dit systeem verlaten. Op ons verzoek verwierf de gemeente Diepenbeek de opslagkelder en droeg die aan onze vereniging over om als vleermuiskelder in te richten.

 Top

Beschrijving van het gebied

De Sluisbeemden zijn een klein natuurgebied op de linker Demeroever in Diepenbeek nabij de grens met Hasselt. Tussen het natuurgebied en de Demer bevindt zich het fietspad dat de groene Diepenbeekse Campus van de UHasselt verbindt met de Hasseltse Campus. Na in de jaren '70 van vorige eeuw te zijn opgehoogd met zand van de verbreding van het Albertkanaal en diverse wegenwerken werd het gebied begin 21ste eeuw in ere hersteld als een groene natuurverbinding met bijkomend een rol voor waterberging. Dankzij de inrichting kwam een eind aan de overstromingen van de Galgebeek en heeft ook de Demer extra ruimte. 

Recent (2019) verwierven we het beheer over enkele percelen op de Universitaire campus waar we de waardevolle graslanden zullen herstellen.

 Top

Dieren en planten

Dankzij de vele poelen komen er vele libellen voor zoals o.a. de gevlekte witsnuitlibel. Ook voor amfibieƫn zijn de Sluisbeemden een belangrijke stapsteen. De heruitgegraven oude Demerarm is een schuilplaats een paaiplaats voor vele vissen en de open zandige plekjes huisvesten talrijke soorten solitaire bijen.

 Top

Natuurbeheer

De Sluisbeemden worden in de winter begraasd door een kudde Schotse Highlandpony's die ons helpen om  de opslag van wilgen mee onder controle te houden.  s Zomers krijgen de bloemen alle ruimte om te bloeien en insecten aan te trekken. Er komen dan ook veel bijzondere soorten voor als gevolg van de afwisselende bodemsamenstelling.

Met het beheerteam zorgen we dat  de houtige opslag onder controle blijft en met hulp van de professionele ploeg onderhouden we de poelen.

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Sluisbeemden groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Sluisbeemden".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Koen Thonissen koen.thonissen@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.