Rietorchis
Shutterstock

Snoekengracht

Boutersem, Tienen
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Orchideeën troef! De Snoekengracht in Boutersem is de natuur in een notendop. Op een kleine oppervlakte vind je hier heel veel verschillende biotopen: hooiland, moerasspirea-ruigten, elzenbroekbos, verbost park en waterpartijen. Hier vind je ook één van de mooiste dottergraslanden van Vlaanderen. De brede orchis is het paradepaardje van de Snoekengracht.

Beschrijving van het gebied

De Snoekengracht ligt in Vertrijk. De naam "Snoekengracht" komt van de gracht die er bij een bron ontspringt en die vroeger een bekende paaiplaats was voor snoeken. Gelegen in de vallei van de Velpe herbergt De Snoekengracht een grote verscheidenheid aan soorten op een relatief kleine oppervlakte. Talrijke kwelzones, gevoed vanuit de watervoerende laag van het Brusseliaan, zorgen voor een permanent hoge waterstand.

De menselijke invloed is in dit gebied goed te merken. Zo bestaat het in de eerste plaats uit kleine percelen natte hooilanden maar ook uit elzenbroekbos, ruigten, loofbos, houtwallen, oeverwallen en bermen. Het zijn allemaal elementen die de biodiversiteit van het gebied vergroten. 

Dieren en planten

De vettige leem die zich in het gebied heeft afgezet zorgt er samen met de kalkrijke kwelzones voor dat zich hier, mede onder invloed van de menselijke activiteiten uit het verleden, een bijzondere plantengemeenschap heeft ontwikkeld. Vooral de brede orchis komt hier massaal voor.  Van een viertal exemplaren in 1976 breidde ze massaal uit tot 6400 bloeiende exemplaren in 2002. Een aantal zeldzame planten komen zo uit een sprookje: sterrengoudmos en bevertjes of trilgras, een grassoort met trillende aartjes. Ook zeldzame slakken zoals de mosblaashorenslak en de grote regenslak voelen zich hier thuis.Kensoorten zijn verder knolsteenbreek, scherpe boterbloem, moeraszegge, echte koekoeksbloem, kleine ratelaar, gewone waterbies, veldrus enz.

De fauna van het gebied is erg volledig te noemen door oa de aanwezigheid van reeën, vossen, steenmarters, bunzingen enz. Meer dan 185 vlindersoorten werden in het gebied op naam gebracht.

Natuurbeheer

Sinds 1990 is er begrazingsproject met shetlandpony's gestart op de elzenbroekbossen. 

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Snoekengracht groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Snoekengracht".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Georges Buelens georges.buelens@telenet.be, Pieter Vanormelingen pietervanormelingen@hotmail.com, Andre Roelants Andreroelants15@gmail.com, Pieter Abts Pieter.abts@natuurpunt.be, Robin Guelinckx robin.guelinckx@inbo.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.