Steenputbeek

Beersel
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Dit gebied gelegen aan beide zijden van de Steenputbeek is landschappelijk zeer gevarieerd met bossen, weiden, bronbeekjes met moeras en boomgaarden.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op het Consciencepad, dat het gebied van noord naar zuid doorsnijdt. Vanop dit pad is zowat het hele natuurgebied te overzien. Dit is het oudste recreatieve pad in Vlaanderen (1935), maar is niet meer bewegwijzerd. Haal een wandelbrochure op bij de VVV van Halle, gevestigd in het historische stadhuis op de Grote Markt. Je kan je wandeling starten aan het voormalig gemeentehuis van Dworp op de Alsembergsesteenweg.

Beschrijving van het gebied

De Steenputbeek is één van de 4 beken die ontspringen in het Hallerbos. Ze dankt haar naam aan een oude steengroeve in het Hallerbos waar ze ontspringt. Het water is van zeer goede kwaliteit sinds het neerslagwater en het strooizout van de autosnelweg Brussel- Parijs er niet meer in terecht komt.

Dieren en planten

De bronbeekjes trekken de aandacht door de overweldigende bloei van dotterbloem, daslook en echte koekoeksbloem. In de struiken nestelen talrijke zangvogels waaronder de zanglijster, de heggemus, de bosrietzanger en de grauwe vliegenvanger. Een prachtige houtwal met kornoelje, hazelaar, spaanse aak, bramen en kardinaalsmuts trekt vogels en insecten. Aan de andere kant van de weg ligt een gemengd loofbos. Onder de bomen bloeit een uitbundige voorjaarsflora van slanke sleutelbloem, bosanemoon en de zeldzame witte rapunzel.

De Steenputbeek is door het zuivere water de biotoop van onder andere beekprik, rivierdonderpad, stekelbaars en hier en daar wordt beweerd dat ook de beekforel er nog zou voorkomen.

Natuurbeheer

De weiden worden gehooid en daarna nabegraasd door runderen. Het bos kent een nietsdoenbeheer behalve het onderhoud van de randbomen en struiken. Het moeras wordt jaarlijks gemaaid door Natuurpunt en door vrijwilligers afgevoerd.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Steenputbeek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Steenputbeek".

Wil je dit gebied verkennen met een gids?

Neem dan contact op met Frans Vanwinghe via Vanwinghe.goossens@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.