Ten Trappen

Hoeilaart, Overijse
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Dit erkend natuurreservaat is gelegen in de Ijsevallei op het grondgebied van de gemeentes Hoeilaart en Overijse. Het gebied is genoemd naar een oud nabij gelegen pachthof en bevat biologisch waardevolle zones bestaande uit een broekbos, weides met hellingen en een grote poel.

Natuurgebied Ten Trappen in Hoeilaart ligt aan beide zijden van de autosnelweg naar Namen. Het terrein aan de ene zijde herbergt een zonnige, kruidenrijke helling met heel wat insecten. Het zeer natte broekbos aan de andere kant, beter bekend als 'het Paardewater', werd dankzij twee natuurbehoudspioniers reeds lang geleden gevrijwaard van een complete vernietiging door de aanleg van een autosnelwegafrit.

Beschrijving

Zompige elzenbosjes, rietlandjes, zeggenmoerassen, natte ruigten en dotterbloemgraslanden met mooie overgangen naar droger grasland, vertellen ons maar een deel van het verhaal. 

Planten en dieren

Zeer zeldzame mossen-, korstmossen- en zelfs spinnensoorten zijn elk een eigen hoofdstukje waard. En, net zoals waargenomen vogelsoorten als de kleine karekiet, de bosrietzanger en de waterral, vertellen ze ons het vervolg: welke biotopen dienen te worden behouden én welke dienen te worden hersteld..., al valt er zeker nog veel te ontdekken.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Ten Trappen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Ten Trappen".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Daan Verhaeghe daanverhaeghe@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.