Boshyacinten bloei
Lieven Decrick

Ter Molleken

Kester
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare

In ‘Ter Molleken’ beheert Natuurpunt drie versnipperde natuurgebiedjes met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 2,5ha. Ook de omgeving is nog kleinschalig en natuurlijk. Men kan er nog genieten van onverharde wegen en verschillende kleine landschapselementen zoals knotwilgen en houtkanten. De beschermde hoeve ‘Ter Molleken’ is het opvallenste gebouw in de omgeving en de ideale start van een wandeling.

Beschrijving van het natuurgebied 

In Ter Molleken beheert natuurpunt drie afzonderlijke gebiedjes. Het gaat om kleine, beboste, vochtige tot zeer natte terreinen. Sommige van deze bosjes bezitten een interessante voorjaarsflora en her en der ontspringen er kleine bronnen.

Hoogtepunten

Hof ‘Ter Molleken’, holle weg, knot-es

Welke soorten zijn kenmerkend voor het gebied 

Boshyacint, muskuskruid, pinksterbloem, moerasspirea, watermunt, groene specht, sleedoornpage.

Realisaties in het gebied

Het beheer bestaat vooral uit een ‘nietsdoenbeheer’, waarbij spontane bosontwikkeling en bosveroudering wordt nagestreefd. Populierenaanplanten worden geleidelijk omgevormd naar een meer natuurlijk bos. 

Toegankelijkheid

Het hele jaar toegankelijk op de wandelpaden. Stevig schoeisel nodig want de veldwegen kunnen er modderig bijliggen.

Lees meer

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Geert De Pauw de.pauw.g@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.