Marc Bruneel

Ter Pede

Dilbeek (Itterbeek)
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Ter Pede is een natuurgebied in Sint-Anna-pede, aansluitend op het overstromingsgebied aangelegd door de provincie Vlaams-Brabant aan de Zeventien Bruggen. De vallei bevat natte graslanden, ruigten, elzenbroeken en populieren-aanplantingen.

 

 

Meer info over het gebied 

 

Toegankelijkheid

Verschillende wandelwegen nemen je mee doorheen dit zeer diverse natuurgebied

 Top

 

Beschrijving van het gebied

Ter Pede is gelegen in het zuidwesten van de provincie Vlaams-Brabant, in Sint-Anna-Pede. Het dankt haar naam aan de Pedebeek, een zijriviertje van de Zenne, die door het dorp stroomt. De belangrijkste geologische formaties zijn de horizontale zandige en kleiige tertiaire lagen die plaatselijk aan het oppervlak komen. De bodems van de plateau- en hellinggronden bestaan hoofdzakelijk uit diepe leemgronden. Stenige leemgronden en kleigronden met een niet bepaalde profielontwikkeling komen er verspreid voor. Door de sterke afwisseling van bodemtextuur en onderliggende geologische lagen enerzijds, en het reliëf anderzijds, is er een grote variatie mogelijk van zuur infiltratiegebied naar kalkrijke kwelgebieden op een relatief beperkte oppervlak. Dit is een zeer interessante uitgangssituatie voor de vorming van een gediversifieerde natuur.

 

 Top

 

Hoogtepunten

Ter pede is gelegen in een dichtbevolkte zone rondom Brussel die steeds verder verstedelijkt. Dit unieke groene gebied is dus van grote waarde nu en in de toekomst.

De opslag langs de spoorberm bestaat uit allerlei soorten. Onderaan is er veel schietwilg en zwarte els. Hogerop neemt ruwe berk een belangrijk aandeel in. De leeftijd van de opslag is al vrij oud waardoor er reeds mooie bomen staan. Het IJsbos is hoofdzakelijk een oud beukenbos met een rijke ondergroei. Veel zeldzame soorten vinden hier een thuis zoals: eenbes, grote keverorchis, gevlekte orchis, bosorchis en daslook. De graslanden worden al jaren gemaaid om een gevarieerder plantentapijt te creëren. Sinds 2021 worden ook Schotse hooglanders ingezet om de grasvelden te begrazen. Verspreid over de randen en nattere plaatsen komen er vele soorten voor die wijzen op een goede bodem die veel potenties biedt voor goed graslandherstel.

De inrichting van het overstromingsgebied langs de Pedebeek heeft ervoor gezocht dat er een grotere moeraszone is bijgekomen die moeilijk te typeren is. Deze is momenteel aan het verbossen maar verschillende delen zijn open. Hier vinden we: grote lisdodde, schietwilg, gele maskerbloem, hoge cyperzegge, moerasvergeet-mij-nietje, grote kattenstaart, viltige basterdwederik en harig wilgenroosje.

Te midden van dit gebied bevindt zich het klimaatneutrale clubhuis van Natuurpunt Dilbeek, waar maandelijks wordt vergaderd door het kernteam. Ook kan je hier terecht voor tal van activiteiten doorheen het hele jaar.

In 2021 werd in het midden van het gebied een poel aangelegd om amfibieën en waterdiertjes meer kansen te geven. De eerste alpenwatersalamanders werden al gespot. Vlak aan de poel kan je even uitrusten op een massieve houten bank ter ere van onze oud-voorzitter Marc. Je kan er genieten van een mooi panoramisch uitzicht op de graslanden, poel, moerassen, bossen en ons clubhuis. Kom je op het juiste moment, dan kan je zelfs de Schotse hooglanders zien grazen.

Voorts behoren ook Mussenbeekveld en Hondegeluck tot het gebied. Beide gebieden zijn moeilijk bereikbaar en niet zo groot. Omdat ze nauwelijks toegankelijk zijn, leeft de natuur er haast ongestoord.

 Top

Dieren en planten

Tot nog toe (eind 2021) werden 816 unieke soorten met zekerheid gedetermineerd. Ter Pede is een zeer divers en daarom ook zeer interessant gebied om soorten te inventariseren. Dankzij de unieke combinatie van grasland, moeras, talud en bos krijg je hier een fraaie waaier van soorten te zien. In de zomer van 2021 werd dicranomyia longipennis gevangen met een lichtval. Dit was de eerste waarneming van deze steltmug voor België!

Ga je er in de lente wandelen dan kan je onderstaande schoonheden bewonderen, ook al komt ersoms wat geluk bij kijken. Houd je ogen zeker open voor blauwborst, bosrietzanger, holenduif, koekoek, icarusblauwtje, platbuik, lichte driestreepdansvlieg, kleine nevelvlekboktor en roodkopvuurkever. Je kan ze zeker spotten te midden van planten zoals moerasvergeet-mij-nietje, groot moerasscherm, hoge cyperzegge of glanshaver. Ter Pede is ook bekend om haar gevlekte rietorchissen en bosorchissen. De plant blijft zich uitbreiden en dit is een waar succesverhaal.

In de zomer vind je er kleine vuurvlinder, krasser, zuidelijk spitskopje, gewone slobkousbij, geelpootgoudlokje, platte zweefvlieg, doodskopzweefvlieg, blauwe schildwants en knoopkruidkromneus.

Tijdens de herfst steken de paddenstoelen de kop op zoals: reuzenbovist, grauwe wasplaat, tranende franjehoed en echte kopergroenzwam.

’s Winters lijkt de natuur in winterslaap maar ook dan biedt de omgeving je fraaie beelden. Nevel en mist spelen vaak mysterieus met de bomen in het bos en de stille graslanden.

 Top

Natuurbeheer

Ter Pede is een uniek door Vlaanderen erkend natuurreservaat, maar het is ook de plaats waar Natuurpunt vergadert en waar interessante en leuke activiteiten worden georganiseerd. We gaan er graag op zoek naar insecten, planten, vogels, amfibieën of paddenstoelen. Het moerassige deel rond het clubhuis is een stiltegebied zodat vogels er ongestoord kunnen broeden in en rond het riet. Het talud is een uitstekende plaats gebleken voor de uitbreiding van gevlekte rietorchis en bosorchis. Tijdens de maanden mei en juni kan je de bloemen in al hun pracht en glorie bewonderen. Het is dankzij een goed uitgekiend maaibeleid dat deze zeldzame planten kunnen floreren.

Twee maal per jaar worden de graslanden gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. Heel wat vrijwilligers van Natuurpunt steken dan graag de handen uit de mouwen, en zo maken vele handen licht werk. We hoopten dat dit werk een meer divers plantentapijt tot stand zou brengen, en de laatste jaren beginnen we duidelijke veranderingen te zien. De typische grassen worden teruggedrongen en maken plaats voor nieuwe soorten die op hun beurt dan weer andere insecten aantrekken.

Het grote grasland wordt sinds 2021 begraasd door Schotse hooglanders, en we waren in dat jaar zelfs getuige van een geboorte van een kalfje, dat we Marc-Marie noemden. In het moerassige gedeelte houden we de elzen kort en zorgen we ervoor dat het riet niet al te veel uitbreidt zodat ze niet alle andere planten verdringen. Op deze manier blijft dit gedeelte ook vochtig. In 2021 werd ook een poel gecreëerd met zacht doorstromend water. We hopen dat tal van waterdiertjes hier een thuis zullen vinden. De eerste waarnemingen zijn alvast veelbelovend.

 

Top

Lees meer

Bij vragen of eventuele opmerkingen over dit gebied contacteer

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.