Bruine kiekendief
Dieder Plu

Tiens Broek

Linter, Tienen
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Tiens Broek in Tienen is een natuurgebied gelegen aan de rand van de decantatiebekkens van de Tiense suikerraffinaderij in de vallei van de Grote Gete en is bij iedere vogelaar in de regio bekend.

Beschrijving van het gebied

Het gebied sluit aan bij een nog landschappelijke gave Getevallei richting Linter en bij het uniek laagveengebied van het Wissenbos. Hier ligt een belangrijke opdracht voor de toekomst om samen met de afdeling Gete-Velpe een grote eenheid natuur te realiseren.

Dieren en planten

De decantatiebekkens zijn een storing in het landschap, maar erg in trek bij tal van steltlopers. Deze komen hier fourageren tijdens de voor- en najaartrek. Daarnaast zijn er enkele verlaten bezinkingsbekkens met moerassige vegetatie waar o.m. blauwborsten, kleine karekieten en rietgorzen broeden. De vallei is ook een belangrijke doortrekroute van talrijke vogels. Op topdagen in het voor- en najaar kan je hier o.a. rode en zwarte wouwen, visarend, witte en zwarte ooievaars en nog veel meer heel leuke soorten zien. Ook een aantal voor BelgiĆ« heel zeldzame soorten zoals breedbekstrandloper, Terekruiter, Bonapartes strandloper, gestreepte strandloper en alpengierzwaluw kozen het gebied al uit voor een kort of iets langer verblijf. Grauwe klauwier is ook bijna jaarlijks tijdens de trek present. Daarnaast zijn er enkele verlaten decantatiebekkens met moerassige vegetatie waar o.m. de bruine kiekendief broedt.

Er groeit hier ondermeer aardbeiklaver, brede orchis en platte rus. Als broedvogels hebben we o.a. roodborsttapuit, blauwborst, dodaars en slobeend.

Natuurbeheer

Het reservaat was er amper of door een grote dijkbreuk in de decantatiebekkens overspoelde het ganse gebied en bleef een dikke laag slib achter. Door toedoen van Natuurpunt werd deze sliblaag afgegraven en geplagd en is er nu een zeer fraaie pioniersvegetatie. 

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
54.00km

Fietsroute Grote Getevallei, Tiens Broek & Spoorwegzate Tienen-Hoegaarden - Volg knooppunten 48-192-1-50-Grote Getevallei-58-59-60- Tiensbroek-62-64-65-47-Spoorwegzate-15-69-65-67-63-57-88-87-56-55-54-21-51-33-32-191-start

  • Het Vinne

    Ossenwegstraat 70
    3440 Zoutleeuw
    Bekijk de vervoersmogelijkheden
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Tiens Broek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Tiens Broek".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Robin Guelinckx robin.guelinckx@inbo.be of Pieter Abts Pieter.abts@natuurpunt.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.