Torrebos

Beernem, Maldegem
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het natuurgebied het Torrebos is een interessante stapsteen tussen de grotere bosgebieden van Burkel en Drongengoed.

Toegankelijkheid

Het natuurgebied is het hele jaar door vrij toegankelijk voor het publiek. Voor een langere wandeling in de buurt van het Torrebos, langs het Burkelbos en Drongengoed, kan je een kijkje nemen op de website van Natuurpunt Meetjesland

Beschrijving van het natuurgebied

Het Torrebos is een biologisch waardevol bos van 3,3 hectare langs de Torredreef parallel met de Aalterbaan ter hoogte van Burkelbloem (Aalterbaan 229). Dit gemengd bos met een gevarieerde ondergroei van hulst, éénstijlige meidoorn, lijsterbes en gelderse roos is sinds halverwege 1998 in eigendom van Natuurpunt.

Dieren en planten

Een groepje ruwe iep, een broedgeval van sperwer, een gevulde paddestoelenlijst met o.a. gele knotszwam en rijkelijk aanwezige mossen en korstmossen maken het geheel tot een interessante "stepping stone" (pitstop maar dan niet voor de formule I liefhebbers) tussen Burkel en Drongengoed. Op sommige plaatsen dagzoomt de klei (wat niet verwonderlijk is gezien het natuurgebied op een getuigenheuvel ligt), elders woekert adelaarsvaren.

Natuurbeheer

Het beheer is in de eerste plaats gericht  op het toegankelijk houden van het natuurgebied en het verwijderen van exoten. Op langere termijn wordt hier gestreefd naar een open tot halfopen kleinschalig mozaieklandschap zoals het er destijds moet hebben uitgezien. Soortenrijke graslanden en structuurrijk bos zullen worden afgewisseld met verspreide struwelen, spontane bosopslag, houtkanten en dreven.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Torrebos groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Torrebos".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Dirk Develter fa302024@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.