Wandelen
Wim Dirckx

Tussen Wamp en Neten

Arendonk, Mol, Retie
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Tussen Wamp en Neten bestaat uit zes deelgebieden (Rode Del, Hooyput, Arendonkse Watering, Graaf, Goorbossen, Goorneetje) op de noordoostelijke rand van het stroombekken van de Kleine Nete. Het kanaal Dessel-Schoten is dwars op de stroomrichting van de neetjes gegraven. Water speelt dan ook een hoofdrol in allerlei vormen: moeras, (vis)vijver, ex-zandwinput, kwelgebied, vloeiweide, beek, broekbos …

Beschrijving van het gebied

In de Rode Del liggen visvijvers. Op het drogere gedeelte zal heideherstel leefgebied creëren voor de Gladde slang.
 

In de Hooyput zijn beemden ontstaan door ontwatering via de Biezenloop. Door kweldruk waren dit interessante gebieden voor hooiproductie. Daarnaast komt ook droge en vochtige heide voor en venig berkenbroek.
 

In de Arendonkse Watering zijn rond 1850 vloeiweiden aangelegd. Het mineraalrijke kanaalwater moest de arme zandbodem omvormen tot vette landbouwgrond. Dat viel nogal tegen: al in 1863 ging de maatschappij over kop en de percelen werden bebost, maar staan nog steeds onder invloed van het kanaalwater.
 

’t Goorneetje ligt op de samenvloeiing van twee bovenlopen van de Kleine Nete. Het is dan ook een bijzonder drassig gebied dat deels ontwikkelt tot elzenbroekbos, deels tot bloemrijke ruigte en deels tot beemd.

In de Goorbossen is voor de aanleg van de E34 een zandwinput van 12 ha gegraven. Deze zou als nabestemming recreatie krijgen. Het ‘Retiese Zilvermeer’ is er echter nooit gekomen: de vijver werd vergeten en Moeder Natuur kon er haar gangen gaan. Op de droogvallende oever toverde zij een schitterende oeverkruidvegetatie tevoorschijn met alles erop en eraan. Op het strand drapeerde zij een mooie overgang van vochtige naar droge heide.
 

De Graaf heeft een bijzondere geschiedenis. In 1853 werd het Reties Goor opgekocht door het Koningshuis, in de persoon van prins Filips, Graaf van Vlaanderen. Het gebied werd volledig opgeplant met mast. 100 jaar later werd ‘De Graaf’ verkocht aan plaatselijke boeren en omgezet in weiland. Hij groeide uit tot een hotspot voor weidevogels.

Beheer

In de Rode Del worden verlaten vijvers hersteld en dennenbossen omgevormd tot heide en loofbossen.

De Hooyput is een topgebied voor schrale graslanden. De natte hooilanden worden jaarlijks gemaaid. Het berkenbroek wordt begraasd door pony’s.

In de Arendonkse Watering is aan een waterplas die gegraven is als zandwinput voor de aanleg van de E34, een oeverzwaluwenwand aangelegd.

In de Goorbossen vereist de heide op de oever van de zandwinput dat regelmatig hout gekapt, heide gemaaid en pijpestrootje geplagd wordt. Een ven werd hersteld. De Kempense beemden ’t Plasneetje en Doutele Velden worden jaarlijks gemaaid. Op beide percelen werd een amfibiënpoel aangelegd.

De hooilanden in de Graaf en ’t Goorneetje worden één of tweemaal per jaar gemaaid.

Toegankelijkheid

Hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Laarzen aanbevolen bij regenweer. In de Goorbossen is er een wandeling van 2,8 km. Via knooppunten 121-21-20-119-121 van wandelnetwerk Kempense Heuvelrug. Start aan parking De Graaf, gemeentelijke visvijver, Goorbossen.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Tussen Wamp en Neten groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Tussen Wamp en Neten".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Tussen Wamp en Neten verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Danny Van der Veken, 014-37 22 50 * 0478/56 19 32

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.