Margriet
Marcel Bex

Vallei van de Maasloop

Herenthout
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het natuurgebied de Maasloop ligt ten zuiden van Herenthout, in de vallei van de Wimp, en grenst aan de vallei van de Grote Nete. Het Kasteel van Herlaar en de oude watermolen liggen in de onmiddellijke nabijheid.

Beschrijving van het natuurgebied

Historisch gezien werden valleigebieden vaak als hooiweide gebruikt, en waar mogelijk ook nog als graasweide in de zomer. Op de hoger gelegen gronden kon het vee langer op de weide blijven. Maar de lagere en vaak meer vochtige gronden genereerden minder opbrengsten en werden dan ook al snel verlaten door de landbouwers.

Door de vallei en het beschermde landschap kunnen er mooie wandelingen gemaakt worden. De historische hooilandjes zijn vaak pareltjes van botanische verscheidenheid. Daarnaast is er het kasteel van Herlaar, met zijn bossen en vijvers. Op de Wimp bevindt zich een watermolen, gebouwd in het jaar 1477. 

Dieren en planten

De hoger gelegen delen bestaan uit gemengd loofhout en dennenbossen, in de vallei zijn er natte weilanden en broekbossen. Door het voeren van een maaibeheer worden een veelheid aan typische plantensoorten in stand gehouden. De veldlathyrus, de kleine ratelaar, de dotterbloem, de koekoeksbloem, de pinksterbloem, de blauwe knoop, de margriet, de veldzuring, ... groeien er erg goed.

Natuurbeheer

De doelstellingen van het beheer van Natuurpunt zijn veelvuldig. De bossen van lork worden omgevormd tot een gemengd loofbos met eik en beuk. Ook de dennenbossen worden tot een gemengd bos omgevormd. De hooilandjes worden gemaaid of grazers houden de natte weilanden in stand.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Vallei van de Maasloop groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Vallei van de Maasloop".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Maasloop in Herenthout verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Rene Trappeniers, 0475-59 58 41.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.