resterheide
Vilda

Vallei van de Zwarte Beek (Hechtel-Eksel) - Brongebied

Beringen, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Peer
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
 • Speelnatuur
 • Toegankelijk voor rolstoelen
 • Toegankelijk voor kinderwagens
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Eten en drinken
De Vallei van de Zwarte Beek is de plaats bij uitstek om te wandelen in de streek rond Lummen, Beringen, Halen en Hechtel-Eksel. Dit natuurgebied biedt meer dan 1500 hectare prachtige natuur waar je uren in kan verdwalen. Hier in Hechtel-Eksel ontspringt de Zwarte beek in een laag gelegen weidegebied. Zoals bij de meeste Kempense beken is er geen echte bron te vinden, eerder een samenvloeien van een aantal greppels. Een andere brontak voert water aan vanuit Helchteren. Vlakbij ontstaat ook de Bolissenbeek, die het water echter niet afvoert naar het Scheldebekken maar naar de Maas.

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Honden welkom, aan de leiband. De rode wandeling is ingericht voor kinderwagens en rolstoelen.

 Top

Leuk voor kinderen

Het Reigerpad is een speelse en leerrijke wandeling door de bos- en waterrijke Resterheide. Via smalle paden, bruggen en stapstenen krijg je een kijk op dit natuurlijk gebied. Je komt te weten hoe scherp een torenvalk ziet, hoe beukenhout klinkt, hoe ver een vos kan springen en hoe goed een konijn hoort. Je speurt naar dierensporen, tokkelt op een reuzexylofoon of belt met de boomtelefoon.
Je ontdekt ook het antwoord op heel wat vragen: hoe zit het de voedselpiramide in het bos in elkaar? Waarom zijn bosranden zo belangrijk? Wat kan een landbouwer doen om de natuur te helpen? Bovendien wordt je beloond met een prachtig uitzicht op de vijvers vanuit de uitkijktoren.

Via de Eekhoorntjeskronkel beleef je pas echt een avontuur! Als eekhoorn moet je allerlei hindernissen overwinnen: klauteren over omgevallen bomen, je evenwicht zoeken op afgezaagde stronken,...

Bijzonder uniek is het Lieveheersbeestjespad. Deze route is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Onderweg kom je ook langs de meeste belevingselementen van het Reigerpad.

Broekbos aan de Resterheide

Beschrijving van het gebied

De Vallei van de Zwarte Beek is een van de meest waardevolle beekvalleien in Vlaanderen. Met meer dan 1500 hectare natuur vanaf de bron in Hechtel tot de monding in Diest, is het ook het grootste natuurgebied van Natuurpunt. Wie van de ene naar de andere kant van het gebied wil, zou in vogelvlucht al 27 kilometer afleggen.

De waterscheiding ligt hier in het gebied Resterheide, een vroeger heidegebied dat nu voornamelijk met grove en Corsicaanse den bebost is. Hier liggen ook de Begijnenvijvers, vroegere viskweekvijvers. In dit gebied worden grote delen heringericht in functie van natuurbeheer en het herstel van de vroegere natte situatie.

Via het kleinschalige landschap rondom de Katerhoeve, de boerderij van Natuurpunt, bereikt de Zwarte beek het militair domein ‘Kamp van Beverlo’. Wandelen kan hier enkel onder begeleiding van een gids en na goedkeuring van de militaire overheid. In het gebied van de Resterheide en het aanpalende landbouwlandschap werden bewegwijzerde wandeltrajecten uitgezet.

De gele, groene én blauwe wandeling brengen je langs de Schuylenswijer. De oranje langs de heideherstelproject aan de Herengracht.  Het gebied rond de Schuylenswijer is een hotspot voor vlinders. En de oranje wandeling voert je dwars over de waterscheiding van de Bollisserbeek naar de Zwarte Beek.

 Top

Watersnip

Dieren en planten

De Zwarte Beek herbergt de grootste populatie beekprik van Vlaanderen. Ook uitzonderlijke bedreigde libellensoorten zoals gewone bronlibel, beekoeverlibel en bosbeekjuffer kan je er aantreffen. In de benedenloop vind je onder meer pijlkruid, kleine egelskop en drijvend fonteinkruid. Elzenbroekbossen zijn gebonden aan de natste standplaatsen en genieten een Europese bescherming. Tussen buntgras, ruig haarmos en heidespurrie jagen zandloopkevers op kleine insecten. Tapuiten, piepers en leeuweriken proberen op hun beurt de snelle spurters te verschalken.

De watersnip is een uitgesproken bewoner van venige weilanden en moerassen. Met zijn lange snavel speurt hij in de bodem naar insecten en andere diertjes. Eind maart komen de mannetjes terug uit hun wintervakantieoorden. Bij valavond beginnen ze meteen met een kenmerkend herhaald geluid, het kloktikken. De wapperende staartveertjes produceren een mekkerend geluid, vandaar de bijnaam hemelgeit. In Vlaanderen broeden nog maar een dertigtal koppels, waarvan meer dan de helft in de Vallei van de Zwarte Beek. Naast de watersnip zijn ook porseleinhoen en waterral zeldzame moerasvogels die er een verborgen levenswijze op nahouden.

 Top

Natuurbeheer

Natuurbeheer

Grote delen van het beekdallandschap zijn aangeduid als Europees Vogel- en Habitatrichtlijngebied en maken deel uit van het Natura 2000-netwerk. Open heide, bloemenrijke graslanden en moerassige hooilanden blijven enkel bestaan dankzij de mens. Het maaien en afvoeren van het hooi gebeurt op de natte terreinen manueel of met aangepast materiaal zoals rupsvoertuigen, zodat er geen diepe rijsporen achterblijven.

In het gehele stroomgebied van de Zwarte Beek wordt gewerkt om de natuur afwisselend en boeiend te houden. Twee ploegen natuurarbeiders van Natuurpunt zorgen voor het gepaste natuurbeheer en worden hierbij geholpen door een kudde aberdeen-angusrunderen, een kudde Drentse heideschapen (onder begeleiding van herders) en Noorse fjordenpony's.

De kerngedachten bij het gevoerde natuurbeheer zijn het streven naar een open valleigebied, met meer waterrijke plekken, een vallei vol variatie en met het herstel van typische kenmerken uit het verleden. Natuurpunt werkt hiervoor samen met heel wat partners. Via akkerbeheer, aanleg van hoogstamboomgaarden, onderhoud van houtkanten en herstel van poelen, heiderelicten en schraalgraslanden tracht Natuurpunt het natuurlijk en cultureel erfgoed te bestendigen.

 Top

Verder wandelen

Vallei van de Zwarte beek is een gebied van meer dan 1500 hectare natuur. Heb je het stuk in Hechtel-Eksel verkend? Dan kan je nog verder wandelen in de andere delen:

Vallei van de Zwarte beek (Beringen)

Vallei van de Zwarte beek (Laren, Lummen)

Vallei van de Zwarte beek (Halen, Zelem)

Vallei van de Zwarte beek (Lummen, Venusberg)

In de buurt van Hechtel-Eksel kan je ook in de Dommelvallei gaan wandelen.

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
2.50km

Vallei van de Zwarte Beek - Lieveheersbeestjespad (Hechtel-Eksel)

Toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen
5.00km

Vallei van de Zwarte Beek - Groene wandeling (Hechtel-Eksel)

5.00km

Vallei van de Zwarte Beek - Reigerpad (speels bosleerpad) (Hechtel-Eksel)

5.50km

Vallei van de Zwarte Beek - Oranje wandeling (Hechtel-Eksel)

6.50km

Vallei van de Zwarte Beek - Gele wandeling (Hechtel-Eksel)

2.60km

Katershoeve Wandeling

 • Vallei van de Zwarte Beek - Vertrekpunt 't Begijntje

  Onthaalcentrum 't Begijntje
  Begijnenstraat
  3940 Hechtel-Eksel
  Bekijk de vervoersmogelijkheden

Horeca

 • Onthaalcentrum 't Begijntje, Begijnenstraat, Hechtel-Eksel

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Vallei van de Zwarte Beek (Hechtel-Eksel) - Brongebied groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Vallei van de Zwarte Beek (Hechtel-Eksel) - Brongebied".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Vallei van de Zwarte Beek (Hechtel-Eksel) verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Bezoekerscentrum De Watersnip, 011-45 01 91.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.