Parelmoervlinder
Shutterstock

Veewei

Hechtel-Eksel
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

De Veewei, behorende tot de Netevallei, is een ecologische verbinding tussen het staatsbos Pijnven ten noorden en het militair domain ten zuiden van de vallei. De Veewei is gelegen ten westen van de dorpskern van Eksel. Het gebied wordt bepaald door de valleien van de Grote Nete en de Veewei, een beekje dat even verder opgaat in de Grote Nete.

Beschrijving van het natuurgebied

De vallei bezit twee ecologisch waardevolle valleiruggen, namelijk het Pijnven in het noorden en het militair domein van Leopolsburg-Hechtel-Eksel in het Zuiden. Deze ruggen zijn dan ook unieke buffers voor het gebied.

Voor de mechanisatie van de landbouw, eind jaren 50, werden de gronden langs de Nete vooral gebruikt als hooilanden. Deze kruidrijke hooilanden waren floristisch zeer interessant.

Vandaag krijgen we een heel ander gebied te zien. Het grootste deel van de vallei wordt ingenomen door vrij intensief en soortenarm grasland, op regelmatige basis afgewisseld door akkers en naaldbossen.Toch betekent dit allerminst dat het gebied niet interessant zou zijn. Her en der liggen nog percelen met een rijke plantengroei.

Dieren en planten

Dit eertijds open beemdlandschap is nu veranderd in een mozaïek van beboste struwelen met wilg, sporkehout, berk, lijsterbes, els, eik en prachtige hooilandjes.

De grote waarde van dit gebied is de variatie van nat naar droog. Zo liggen er in de laagste zones zeer natte graslanden, met veel karaktertrekken van laagveen. Het soortenlijstje ervan is indrukwekkend met als belangrijkste soorten: sterzegge, snavelzegge, draadzegge, waterdrieblad, blauwe knoop en trilgras. Ten noordoosten bevinden zich belangrijke zones van landduinen, waar korstmossen zeer talrijk aanwezig zijn.

De Veewei en de naaste omgeving bezitten niet alleen een rijke flora, maar er is ook een boeiend vogelleven. De ijsvogel, de boomleeuwerik, de geelgors, de wielewaal en de kruisbek komen hier allemaal voor. De levendbarende hagedis en de vinpootsalamander hebben hier een stekje. En de kleine parelmoervlinder, het groentje, de tengere pantserjuffer en de witsnuitlibel vliegen hier door de lucht.

Toegankelijkheid

Het gebied is vrij toegankelijk voor het publiek.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Veewei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Veewei".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Luc Winters luc.winters@telenet.be of Fons Kenis fonskenis.pelt@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.