Parelmoervlinder
Shutterstock

Veewei

Hechtel-Eksel
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Veewei ligt deels in grote naaldhoutaanplantingen uit de eerste helft van de vorige eeuw en deels in de bovenloop van de Grote Nete. De Veeweiloop, een zijbeekje van deze Grote Nete, mocht haar naam geven aan dit zeer gevarieerde natuurgebied. Het is gelegen ten westen van de dorpskern van Eksel.

 

Toegankelijkheid

Het gebied is vrij toegankelijk voor het publiek.

 Top

Beschrijving van het gebied

Tussen duizenden hectares domeinbos van ‘Bosland’ in het noorden en ’s lands belangrijkste militaire oefenterrein met het grootste aaneengesloten heidegebied van de Kempen in het zuiden ligt deze parel van een beekvallei, rond de samenvloeiing van de Veeweideloop en de Grote Nete.

Sterk versnipperd door illegale weekendhuizen en bijhorend vijvers, maar met onderschatte potenties voor natuur door het zuivere kwelwater uit de grote natuurgebieden rondom en van grote waarde als verbindingsgebied tussen deze bos- en heidecomplexen. De bever voelt er zich alvast thuis, net als de wolf en de raaf !

Opmerkelijk is de grote variatie aan biotopen: van droge heide met korstmossen naar kletsnat laagveen, en dat soms op minder dan 100 meter van elkaar !

Eeuwenlang hooiden plaatselijke keuterboeren de beekbegeleidende hooilanden voor het broodnodige wintervoer voor hun vee. Schapen begraasden de drogere flanken en zorgden voor een open heidelandschap rondom.

 Top