Patrick De Clercq

Villaplasjes Harelbeke

Deerlijk, Harelbeke
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Villaplasjes bestaan uit een nat weiland met enkele grote poelen en een bijhorende boszone. Het gebied maakt deel uit van het provinciaal domein De Gavers.

Toegankelijkheid

Het gebied is niet vrij toegankelijk. Via de twee toegangspoorten langs de wandelweg heb je toch een mooi overzicht over het gebied. Toegang via (beperkte) parking Meerstraat (kant Deerlijk) of parking Eikenstraat (kant Harelbeke) in het provinciaal domein De Gavers.

Beschrijving van het gebied

Het gebied is gelegen in de uiterste zuidoosthoek van de Gavers, bijna tegen de E17-autosnelweg. Het grootste deel bestaat uit lage, natte meersen die tijdens de wintermaanden gedeeltelijk onder water staan en in de zomer droogvallen. De oostzijde is omzoomd met een oud aangeplant populierenbos waarachter verdere organische verbossing gebeurt. Uitgegraven bospoelen zorgen voor een verdere corridor vanuit de Gavers.

Dieren en planten

Het gebied is omgeven door aan de ene kant mooie houtkanten van veldesdoorn, eenstijlige meidoorn, sleedoorn en hier en daar een knotwilg. Langs de andere kant door weiden van naburige landbouwers en het bijhorende populierenbos. In het weidegebied komen knoopkruid, wilde bertram en poelruit voor. Het gebied is een aantrekkingspool voor vele soorten vlinders en libellen in de zomer. In de winter komen er diverse eendensoorten rusten. In de boszone staan veel dode bomen waarin vleermuizen de ideale nestgelegenheid vinden. Buizerd en torenvalk broeden af en toe in het gebied. De poelen trekken kikkers en diverse soorten salamanders aan. De aangrenzende percelen weide maken deel uit van de uitbreiding van de Gavers en zullen in de toekomst ook ingericht en beheerd worden als natte natuur.

Natuurbeheer

Het gebied wordt na de bloeiperiode 1 x gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd om verschraling van de bodem te bekomen. Wilgen- en elzenopslag wordt beheerd via stootbegrazing met schapen.

 

Lees meer

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Feryn Milieuconsulenten BV jan@ferynjan.be, Stefaan Boone stef.boone@skynet.be, Bart Lemey bart.lemey@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.