Visbeekvallei - Kindernouw

Beerse, Lille, Vosselaar
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
Visbeekvallei - Kindernouw is een typische Kempense beekvallei, die bestaat uit een aaneenschakeling van moerassen, bossen, heide, gagelstruwelen, ruigte en graslanden. Onder andere met het project LIFE Visbeek werd de natuur in het gebied hersteld om nog meer planten en dieren aan te trekken. Kom er frisse lucht opsnuiven en geniet van de prachtige landschappen om je heen.

 

Toegankelijkheid

Je bent welkom om te komen genieten van de bijzondere natuurpracht en het gevarieerde landschap van de Visbeekvallei. Het gebied is het hele jaar toegankelijk op wegen en paden. Enkele bankjes bieden je de kans de rust te ervaren. 

Een deel van de wandelingen loopt door een begrazingsblok, waar je tussen de grazers loopt. Gelieve de dieren niet aan te raken of te voederen en honden altijd aan de leiband te houden.

 Top

Beschrijving van het gebied

De vallei van de Visbeek is een van de waardevolste beekvalleien van Vlaanderen. Je kan er genieten van een typisch Kempens landschap met paarse heide, brede zandwegen en bloemrijke graslanden. Op nattere plaatsen vind je vennen, broekbossen en gagelstruwelen.

Het Kindernouw is nog een uniek geheel van laagveenmoeras, vochtige graslanden, houtkanten, bossen en vijvers. Het gebied heeft zijn oude landschapsstructuur (lange, smalle percelen, bomenrijen, houtkanten, poelen,...) goed behouden en is daarom beschermd als landschap.

 Top

Adder

Dieren en planten

In de Visbeekvallei bruist het van het leven. Heel wat zeldzame planten en dieren voelen zich er thuis. De mei-orchis en de prachtige ijsvogelvlinder zijn maar enkele van de pareltjes die je kan tegenkomen. Van midden juni tot midden augustus kan je de kleine ijsvogelvlinder bewonderen. Die zeldzame vlinder leeft in vochtige, open bossen met wilde kamperfoelie, waar schaduw en zon elkaar afwisselen. De rupsen hebben een kenmerkend vraatspoor: ze eten het kamperfoelieblad vanaf de top, maar laten de middennerf intact. De volwassen vlinders zijn onmiskenbaar door de brede witte banden op de bovenvleugel. De Lilse Zegge herbergt nog een populatie van de bijzondere soort, die slechts op enkele plaatsen in Vlaanderen weet stand te houden.

Ook op andere plaatsen in de Visbeekvallei profiteren zeldzame vlinders en meer dan 40 soorten libellen van het soortgericht natuurbeheer. De ernstig bedreigde bruine eikenpage heeft er een van haar grootste populaties in Vlaanderen. Daarnaast hebben het groentje en bont dikkopje het aardig naar hun zin in de Lilse natuur!

Wateraardbei, kleine valeriaan, blauwe knoop zijn van de partij. Verschillende opmerkelijke vogels zoals zwarte specht, nachtzwaluw en boomleeuwerik hebben hier hun stek. 

Toch is het pareltje van dit gebied is nog altijd de adder. De adder is een van de zeldzaamste reptielen in Vlaanderen. Buiten de Visbeekvallei komt de soort uitsluitend nog voor op het militair domein van Brecht en Wuustwezel. Om de met uitsterven bedreigde slang te beschermen voert Natuurpunt in samenwerking met de gemeente Lille en het Instituut voor Natuurbehoud in dit gebied een gericht natuurbeheer, zoals beschreven in het 'Plan adder'.

Door de grote afwisseling is het deelgebied Kindernouw een leefgebied voor uitzonderlijke planten en dieren. Kleine valeriaan, waterdrieblad en adderwortel zijn maar een kleine greep uit de vele zeldzaamheden. De moerassprinkhaan bevolkt de natte graslanden en langs de beek zelf jaagt de ijsvogel op bermpjes of stekelbaarsjes. In de lente, wanneer voorjaarsbloeiers de hooilandjes prachtig kleuren, kwaken de kikkers en scheren libellen door de lucht. Op de achtergrond hoor je regelmatig de zwarte specht of als de avond valt het roepen van de steenuil.

In de broekbossen in het Kindernouw groeien dotterbloemen, waterviolier, diverse zeggesoorten en zelfs kleine valeriaan. De kleine bonte specht broedt hier en in de winter kan je er honderden sijzen spotten. Die komen snoepen van de elzenzaadjes. Natuurpunt probeert hier de oppervlakte broekbos te vergroten door recreatievijvers te dempen en spontaan te laten ontwikkelen tot nieuw, waardevol bos.

In de herstelde vennen in het Kindernouw kwaakt de poelkikker en scheren libellen in het rond. De kleine zonnedauw houdt zijn kleverige blaadjes paraat voor de volgende vangst en het moerashertshooi bloeit hier nog steeds. De vennen hebben ook een grote aantrekkingskracht op vogels zoals meerkoet, witgatje, watersnip en oeverloper. Misschien vinden zij hier binnenkort opnieuw een broedplaats …

 Top

Natuurbeheer

Door hooien, hakhoutbeheer en het inzetten van vee tracht Natuurpunt de diversiteit in het gebied te bewaren. Om het halfopen karakter van dit gebied te herstellen en te bewaren én om te vermijden dat snelgroeiende plantensoorten overheersen, helpen grazers, zoals runderen en geiten, bij het beheer van de Visbeekvallei. Elke grazer heeft zo zijn voorkeur voor bepaalde planten. Dit zorgt voor een gevarieerd mozaïeklandschap. De verscheidenheid aan planten en de begroeiing die zo ontstaat, vormt bovendien een ideaal leefgebied voor heel wat bijzondere soorten. Hierbij werken we samen met plaatselijke landbouwers.

Illegale recreatievijvers worden omgetoverd tot natuurlijke waterpartijen of broekbossen. Soms is het wel enkele jaren wachten eer de resultaten van het beheer zichtbaar worden. 

Het kappen van de houtkant langs het kruidenrijk hooiland Baggers (= eerste perceel dat ooit aangekocht werd), zodat dit weer meer licht krijgt, was op het eerste zicht een drastische ingreep, maar tussen het groene tapijt van vele soorten zegges is er een kantwerk van honderden bloemen van waterdrieblad te merken. Ook wateraardbei, pinksterbloem, dotterbloem, gele lis, egelboterbloem enz. doen het er goed. In het Kindernouw werden ook enkele poelen aangelegd waarin amfibieën zich goed thuis voelen.

In dit gebied liep een LIFE-project. Lees er meer over.

 

 Top

Verder wandelen

Den Haert

Heiberg-Snepkensvijver

Lovenhoek

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
6.20km

Visbeekvallei - Schriekenwandeling - blauw op kaart

5.90km

Visbeekvallei - Kindernouw groene wandeling

6.00km

Visbeekvallei - Visbeekwandeling - Volg de knooppunten 94-92-89-01-88-90-91-11-10-94 - rood op kaart

6.30km

Visbeekvallei - Lilse Zeggewandeling - geel op kaart

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Visbeekvallei - Kindernouw groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Visbeekvallei - Kindernouw".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Visbeek-Kindernouw verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Werner Van Hove, 0479/67 94 77. 

Boek hier je geleide wandeling

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je vragen of een melding over de Visbeekvallei? Mail ons op:

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.