Blauwborst
Shutterstock

Vlassenbroek

Dendermonde
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare

Vlassenbroek is een prachtig stukje natuur in Baasrode. Het kleine dorpje was een trekpleister voor kunstenaars. De laatste jaren is dat een beetje uitgedoofd, maar op enkele plaatsen kan je nog altijd genieten van het werk van kunstschilders en beeldhouwers. Het kerkje in Romaans-Gotische stijl werd gebouwd op de vestingen van een Romeinse uitkijkpost en het is beschermd als monument. Vanop de Scheldedijken heb je een mooi uitzicht op beide delen van het natuurgebied.

Om te wandelen kan je de knooppunten Stille Waters volgen: 170-171-172-177- 176- 177-171-170: wandeling van 6,6 km. Voortgang naar knooppunt 175 geeft de mogelijkheid tot een langere wandelroute.

Opgelet: In het kader van het Sigmaplan zijn ook nu nog steeds grote werken aan de gang. Hierdoor werden wandelknooppunten gewijzigd en kunnen er nog wijzigingen volgen. Ook de (on)toegankelijkheid kan dus snel veranderen:   https://www.wandelknooppunt.be/routeplanner.

Toegankelijkheid

Het natuurgebied is het hele jaar door vrij toegankelijk voor het publiek op de wandelpaden. Honden welkom, aan de leiband. Laarzen of stevige wandelschoenen zijn aanbevolen.

Top

Beschrijving van het natuurgebied

In Vlassenbroek vind je prachtige zoetwaterschorren, een unieke en zeldzame biotoop in Europa. Door de getijden veranderen de schorren voortdurend. Ze worden doorsneden met diepe, steile geulen. In het gebied wisselen rietvelden en wilgenstruweel elkaar af. Je hoort er veel zangvogels, zoals de blauwborst bijvoorbeeld. Binnen de dijken van de Schelde ligt de eigenlijke polder. Die bestond oorspronkelijk uit uitgestrekte, natte hooilanden, maar werd sinds de jaren '50 meer en meer verbost, voornamelijk voor populierenteelt.

Top

Natuurbeheer

Natuurpunt tracht een afwisselend landschap met natte graslanden, elzenbos, bomenrijen, natte ruigten en plassen te behouden en te herstellen in het Vlassenbroek. Recent werd een groot deel van het gebied aangeduid als in te richten overstromingsgebied voor de Schelde. In de toekomst zou het gebied dus wel eens drastisch van uitzicht kunnen veranderen.

Top

Verder wandelen

Scheldevallei Moerzeke-Kastel

Walenhoek - Niels Broek

Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Vlassenbroek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Vlassenbroek".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je het Vlassenbroek verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.