Vuurkouter
Dirk De Roose

Vuurkouter

Temse
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Dit natuurgebied van 28ha groot is gevormd door oude ondergelopen kleiputten. Natuurpunt kocht 2,7 ha van het gebied aan. Je ziet er de mooie grote vijver waar tal van afgestorven bomen op een zeer merkwaardige manier de aandacht vragen, en een grote steenbakkerijschouw die uit het water verrijst. Het eraan verbonden gebouw zit volledig onder water. Een zeer speciale herinnering aan vervlogen tijden.

Toegankelijkheid

Bezoekers kunnen de Vuurkouter ontdekken via de trage weg ‘Oeverdam’ die Steendorp met Rupelmonde verbindt.

De Vuurkouter zelf is niet toegankelijk voor het publiek. 

Beschrijving van het natuurgebied

Dit natuurgebied van 28ha groot bestaat uit oude ondergelopen kleiputten met enkele akkers rondom. Natuurpunt kocht 2,7 ha van het gebied aan.

Steendorp heeft een rijke geschiedenis van steenbakken, kleiputten, droogloodsen en intensieve handenarbeid door mannen, vrouwen en kinderen in de kleinijverheid. In 1571 waren er al 8 gelagen (kleiontginning) op deze plaats.

De Vuurkouter, gelegen achter de Lepelstraat in Steendorp is een geheel van gronden en oude kleiputten die vol water staan. Dankzij die enorme hoeveelheid water en die diepe kleiputten ontstond er een zeer mooi biotoop. Watervogels, aalscholvers, ijsvogels, vissen en amfibieën vinden hier een paradijs. In de lente bloeit er de slanke sleutelbloem.

Buiten een mooie grote vijver waar er tal van dode bomen op een zeer merkwaardige manier de aandacht vragen zie je er een grote steenbakkerijschouw die uit het water verrijst. Het eraan verbonden gebouw zit volledig onder water. Een zeer speciale herinnering aan vervlogen tijden.

Planten en dieren

Meeuwen, visdiefjes, futen, zwanen, aalscholvers, ijsvogels, vissen en amfibieën vinden hier een thuis. 

In de lente brengen slanke sleutelbloemen kleur.

Natuurbeheer

Natuurpunt plantte streekeigen struiken rond de akker en zaaide die in met luzerne.

We plannen de aanleg van een uitkijkpost langs de trage weg Oeverdam.


Lees meer

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Arnold Moonen arnoldmoonen1@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.