Sijs
Dirk Hilbers-Saxifraga

Vuylbroek

Kruishoutem
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het natuurgebied het Vuylbroeck is een klein stukje natuur in Kruishoutem.

Beschrijving van het natuurgebied

Het bronbosje ligt grotendeels ingeklemd tussen de bebouwing. Zowel op het vlak van de bodem, het reliëf, de waterhuishouding en bijgevolg ook de flora en de fauna, is de gelijkenis met het Kordaalbos opvallend. In het zuidelijke deel ligt een poel waar amfibieën gedijen. Hier domineert de zwarte els. Er is ook een massale bloei van voorjaarsbloeiers.

Dieren en planten

Het bos bestaat voornamelijk uit zwarte els en vele voorjaarsbloeiers, zoals verspreidbladig goudveil. Het gebied is onder andere belangrijk voor de sijs, de houtsnip en de watersnip.

Natuurbeheer

Het gemeentelijke gebied wordt beheerd door Natuurpunt met de ondersteuning van de gemeente Kruishoutem en de werkploeg van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. 

Toegankelijkheid

Het natuurgebied is enkel toegankelijk tijdens een geleide wandeling.

Lees meer

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.