Goudveil
Marcel Bex

Walputbeek-Dendermeersen

Ninove, Roosdaal
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Gelegen in Meerbeke, tussen de Brusselsesteenweg en de Dender, langs de loop van de Walputbeek, ligt het natuurgebied, de Walputbeek-Dendermeersen.

Toegankelijkheid

Dit natuurgebied is vrij toegankelijk op de wandelpaden.

Beschrijving van het natuurgebied

Het natuurgebied wordt gekenmerkt door graslanden, afgezoomd met knotwilgen, en een deels aaneengesloten boszone.

Dieren en planten

Recente planteninventarisaties leverden enkele juweeltjes op, als goudveil, bosanemoon, slanke sleutelbloem, vogelmelk en daslook. Dit natuurgebied was het eerste erkende natuurreservaat van Natuurpunt Ninove.

Qua zoogdieren kan je er ree, vos, wezel, konijn, haas, egel en mol waarnemen. De natte laagte in het noordelijk deel is een goed gebied voor overwinteraars, trekvogels en broedvogels  met onder meer wintertaling, watersnip, slobeend, kuifeend, oeverloper en witgatje. Torenvalk, boomvalk, buizerd, sperwer, slechtvalk broeden in of nabij het gebied. Grote gele kwikstaart, bosrietzanger, grasmus, spotvogel, kleine karekiet en wielewaal zijn belangrijke broedvogels. Oranjetipjes is de belangrijkste vlindersoort en padden en bruine kikkers kan je er ook zien.

Natuurbeheer

Graslanden worden gemaaid en/of begraasd, de knotwilgen en andere kleine landschapselementen worden onderhouden en de amfibieĆ«npoel wordt periodiek geruimd. 

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Walputbeek-Dendermeersen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Walputbeek-Dendermeersen".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Walputbeek-Dendermeersen verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Georges Jacobs, 054-33 60 64, of Yvette Aerts, rik@natuurpunt-pajottenland.be.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.