hondsbossen
Vilda

Waverwoud - Hondsbossen

Sint-Katelijne-Waver
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken
De Hondsbossen vormen een restant van het vroeg-Middeleeuwse Waverwoud dat zich uitstrekte tussen Nete en Dijle. Het bestond uit venen, beboste en open, heideachtige stukken. Wat nu rest van het woud, ademt gelukkig nog steeds de magie van weleer.

 

Toegankelijkheid

Er lopen verschillende bewegwijzerde wandelroutes door de gebieden van het Waverwoud. Wandelaars kunnen de gebieden het hele jaar ontdekken via de aangeduide paden. Laarzen of stevige wandelschoenen zijn aangeraden. Honden welkom aan de leiband. Sinds 2016 loopt er ook een ruiterroute door het Waverwoud.

 Top

 

Leuk voor kinderen

 Natuurschatten in de Hondsbossen

 In de Hondsbossen vind je schatten, het zijn natuurschatten. Je komt in totaal zes leuke opdrachten tegen. Elke opdracht gaat over een natuurschat. In het bos vind je telkens een bijpassend informatiebord. Trek erop uit en ga op schattenjacht! Volg de juiste weg dankzij de schatkaart die je hier kan downloaden. Voer de opdrachtjes allemaal correct uit en ontdek zo de grootste schat die we bezitten. Tijdens de zomermaanden verwelkomen de ezels je zelfs op je weg. Zij zijn de grote helpers en lievelingen van de vrijwilligers uit het gebied.

 Lengte: 3,3 km

Startlocatie: Markt z/n, 2860 Sint-KatelijneWaver, aan infobord Natuurpunt, ter hoogte van nr. 32

 

 

Beschrijving van het gebied

Het Waverwoud was een uitgestrekt bos ten oosten van Mechelen. Het werd reeds op 12 september 1008 in een akte van Hendrik II, koning en later keizer van het Heilig Roomse Rijk, vermeld. Volgens sommige geschriften besloeg dit bos het hele gebied tussen de Dijle, de Nete en de Grote Nete. In die tijd was de omgeving van Sint-Katelijne-Waver en Putte een woest gebied met ontoegankelijke moerassen en dichte bossen. In de tweede helft van de 13de eeuw vinden we in deze streek drie “Waverdorpen”: Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Sint-Katelijne-Waver en Sint-Niklaas-Waver (tegenwoordig Putte).
De Hondsbossen maken deel uit van het erkende natuurreservaat Waverwoud.

 Top

 

Dieren en planten

De Hondsbossen worden beheerd door Natuurpunt en hebben een totale oppervlakte van 30 ha. Het is een bos met statige eiken, slanke berken en warrige wilgen. In hun schaduw lokken lijsterbes en sporkehout vele insecten. Op de humusrijke bodem tooien meiklokjes, dalkruid en bosanemonen de lente met hun giftige pracht. Mysterieuze varens, dood hout en lianen kamperfoelie geven het bos een echte oerwoudsfeer. Roofvogels en spechten voelen er zich veilig thuis. In de herfst en de winter valt de grote verscheidenheid aan paddenstoelen en mossen op. Op de open plekken groeien het pijpenstrootje en biezen maar ook bloeit er tormentil, wederik en blauwe knoop. Melkeppe vormt er een voedselbron voor koninginnenpages. In de wat voedselrijkere graslanden brengen de boterbloem, pinksterbloem en herfstleeuwentand kleur. In het voorjaar kan je met een gids het heidekartelblad opzoeken.

Op de vele overgangen tussen bos en open gebieden groeit er schermhavikskruid, echte guldenroede en grote muur. Ook wilde mispel en appel kan je er vinden. Reeën vinden er rust en vlinders als blauwtjes, oranjetipje, zandoogjes, vuurvlinder, gele dikkopjes en eikenpages fladderen vrolijk in het rond. Vleermuizen jagen er op muggen en rare sprinkhanen. Kijk ook op waarnemingen.be.

 Top

 

Natuurbeheer

Sinds het voorjaar van 2011 werkt het OCMW Mechelen samen met Natuurpunt aan het herstel van het historische Waverwoud. Aan de kant van het retentiebekken in de Hondsbossen zijn 2 percelen van het OCMW Mechelen mee in beheer genomen. Deze percelen zijn voornamelijk begroeid met moeraseik. Het is de bedoeling om de inheemse boomsoorten die er groeien, zoals de zomereik, lijsterbes en het sporkenhout, meer ruimte te geven. Dit komt de biodiversiteit ten goede en zo sluiten deze percelen beter aan bij de typische biotoop van de Hondsbossen. De bosuilen die er hun nestkast hebben zullen niet worden verstoord.
Ook ezels helpen Natuurpunt bij het beheer. Door hun begrazing vormen ze de weilanden om tot een gevarieerd lapjesdeken waar grote en kleine dieren zich thuis voelen.
Voor andere beheerwerken kan Natuurpunt rekenen op de inzet van vele vrijwilligers tijdens de natuurwerkdagen.
De Hondsbossen worden beheerd als een natuurgebied en ze zijn toegankelijk voor het publiek, zodat je er van een zalige boswandeling kan genieten. Het is onze droom om alle de bossen van het Waverwoud met mekaar te verbinden.

 Top

Verder wandelen

Mechels Rivierengebied

Oude Spoorwegberm

Den Battelaer

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
3.30km

Waverwoud - Hondsbossen - Rode wandeling

3.90km

Waverwoud - Hondsbossen - Blauwe wandeling

5.50km

Waverwoud - Hondsbossen (blauwe wandeling) + Gasthuisbossen + verbinding

28.60km

Waverwoud - volg de fietsknooppunten 99-44-43-91-42-36-37-1-46-44-99

Horeca

  • Café Onder De Toren, Markt 17, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Waverwoud - Hondsbossen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Waverwoud - Hondsbossen".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je het Waverwoud verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met 

Godelieve Janssens, godelieve-jans@telenet.be, 015-20 97 02.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.