Dalkruid
Marcel Bex

Weisetterbos - Nico De Boevé

Kampenhout, Boortmeerbeek
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.

Het Weisetterbos situeert zich langs de Leuvense vaart en nabij de historische Sint-Jozefshoeve. Het natuurgebied bestaat uit een gemengd loofbos met grote beuken en eiken. De Weisetterbeek stroomt doorheen het gebied en zorgt voor prachtige bosflora. Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

Toegankelijkheid

Het hele jaar door vrij toegankelijk op de wandelpaden. Honden zijnwelkom aan de leiband. Stevige stapschoenen of laarzen aangewezen.

Top

 

Beschrijving van het gebied

Het natuurgebied Weisetterbos-Nico De Boevé is sinds 30 mei 1970 in het beheer van de Wielewaal, de voorganger van Natuurpunt. Het gebied werd bekomen via een legaat geschonken door de Heer Nico De Boevé, die de eigendom in zijn bezit had sinds 1930. De Heer De Boevé was jarenlang ondervoorzitter van de Wielewaal afdeling Brussel. Bij zijn overlijden kwam het natuurgebied in bezit van de Wielewaal in 1970. Het bosreservaat was het 37ste reservaat dat onder de hoede van de Wielwaal werd gesteld.

De nabijgelegen Sint-Jozefshoeve met cirkelvormige ringgracht en brug, zijn sinds 1994 beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde en de artistieke waarde. De Sint-Jozefshoeve werd in 2009 ook erkend als bouwkundig erfgoed. In domein Vogelzang is er een grote vijver en het loont de moeite om eens van op het jaagpad langs de vaart of aan de ingang van het domein, te observeren wat er allemaal leeft op en rond de vijvers.

Top

Dieren en planten

Het natuurgebied bestaat uit een gemengd loofbos met eiken, beuken en andere boomsoorten. De Weisetterbeek stroomt doorheen het lager gelegen gedeelte van het gebied en zorgt voor prachtige bosflora met soorten als daslook, bosanemoon, speenkruid, slanke sleutelbloem, meiklokje en dalkruid.  Ook de éénbes bloeit er op sommige plaatsen.

Naast de algemene vogelsoorten broedt er de bosuil en zijn boomklever, groene en grote bonte specht regelmatige gasten. Ook de ijsvogel, de sperwer, buizerd en de zeldzame zwarte specht is er af en toe te zien. De natuurlijke manier waarop het bos behouden blijft, zorgt voor veel dood hout dat op zijn beurt voor extra leven zorgt. In het natuurgebied zijn ook verschillende vleermuissoorten aanwezig waaronder de Gewone Dwergvleermuis, de Rosse Vleermuis en de Watervleermuis. Ook de ree wordt er regelmatig gespot.  Er zijn in het bos ook enkele poelen aanwezig waarin de alpenwatersalamander en de kleine watersalamander voorkomen.

Door de aankoop in 2018 van het domein Vogelzang met zijn 3 vijvers, zijn er veel watervogels bijgekomen oa een kolonie blauwe reiger, de dodaars en krakeend als broedvogel en aalscholver die regelmatig op rand van het bos komt slapen.

Top

Natuurbeheer

In 1999 werden in het bos een aantal Amerikaanse eiken gerooid. Deze soort zorgde voor teveel schaduw en had een nadelige invloed op de flora in het natuurgebied. Begin 2000 werd de prikkeldraad afsluiting vervangen door een haag bestaande uit meidoorn, sleedoorn en haagbeuk. In 2011 kreeg Natuurpunt via een erfpachtovereenkomst met het OCMW van Mechelen 19 hectare natuurgebied extra in beheer. Op 6 december 2014 maakten heel wat jonge gezinnen en kinderen het Weisetterbos 6 hectare groter in het kader van de campagne ‘Bos voor Iedereen’. De bomen werden op een lege strook tussen de twee losse bosdelen aangeplant, waardoor er nu sprake is van één aaneengesloten natuurgebied. In 2015 werd het Weisetterbos-Nico De Boevé reservaat erkend als natuurgebied door het Agentschap Natuur en Bos. In 2018 werden in het kader van de Dag van de Natuuur, 900 inheemse bomen aangepland in het bos en werd een nabijgelegen natuurdomein van 7 hectare aangekocht (het voormalige privédomein Vogelzang). Dit domein omvat onder meer enkele mooie vijvers en vele vogelsoorten en andere diersoorten vinden er rust.

Verder wandelen

Molenbeekvallei

Kastanjebos

Floordambos - Peutiebos

Steentjesbos

Rotte Gaten

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
3.50km

Weisetterwandeling

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Weisetterbos - Nico De Boevé groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Weisetterbos - Nico De Boevé".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je het Weisetterbos-Nico De Boevé verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Steven Vansteenkiste via steven.vansteenkiste@kampenhout.be of 0473/830.694

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.