Groene kikker
Diane Appels

Weterbeek

Bierbeek
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Weterbeek bestaat uit natte bronbosjes met aanplant van canadabomen die gedeeltelijk gerooid werden in het kader van het beheersplan.

Beschrijving van het gebied

De naam Weterbeek is afkomstig van het middeleeuwse 'Wet - ter - beek', wat betekende 'plaats waar recht gesproken werd'. Wat verderop vinden we de galgenberg terug waar de executies plaatsvonden. 

Dieren en planten

Het gebied herbergt talrijke zangvogels en is een paradijs voor amfibieƫn. Je vindt er natte hooilanden met veldrus, koekoeks- en pinksterbloem, dotterbloem, moerasvergeet-me-nietje. Er groeien ook zeldzame bossoorten zoals eenbes, keverorchis, overblijvend bingelkruid, reuzenpaardentaart en hazelworm.

Natuurbeheer

Het beheerplan voorziet verder in het geregeld maaien van de hooilanden en verschraling door afvoer van het maaisel. Hierdoor proberen we te komen tot een rijkere vegetatie waarin ook minder stikstofminnende planten een plaats kunnen krijgen.  Er wordt ook samengewerkt met de scholen uit de buurt om bepaalde werken uit te voeren.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Weterbeek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Weterbeek".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Esther Buysmans esther.buysmans@telenet.be, Pieter Abts Pieter.abts@natuurpunt.be, Robin Guelinckx robin.guelinckx@inbo.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.