Toekomstige groenpool

Wonderwoud

Oostakker, Lochristi
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Wonderwoud (buurtbewoners spreken van Oud Vliegveld) is een gloednieuw gebied in volle ontwikkeling op het grondgebied van Oostakker en Lochristi. Momenteel werkt Natuurpunt vooral rond de mogelijke ontwikkelingen in en rond dit nieuwe gebied. Het Wonderwoud of Oud Vliegveld wordt de nieuwe groenpool van Gent. Vanuit Gent komt er een groen traject naar deze groene long. Voor het noorden van Gent is de creatie van een nieuwe groenpool een absolute mijlpaal.

 

Toegankelijkheid

Op dit moment is het Wonderwoud nog niet vrij toegankelijk voor het grote publiek. Natuurpunt Oud Vliegveld organiseert elke twee maanden begeleide introductie wandelingen. Volgens plan zou een eerste deel worden opengesteld in 2023.

 

Top

 

Beschrijving van het natuurgebied

De geschiedenis van het vliegveld dat nooit een vliegveld werd gaat terug tot de eerste wereldoorlog. Eind 1917 bouwden de Duitsers een vliegveld in Oostakker ter uitbreiding van het vaak gebombardeerde vliegveld in Sint-Denijs-Westrem, nu gekend als Flanders Expo.

De site van het vliegveld werd later (aanvang begin jaren '30) opgespoten met zand van het graven het Sifferdok. Daardoor verdwenen de originele terreinen onder enkele meters opgespoten zand. Heden is er dus nog zeer weinig dat laat vermoeden dat het terrein ooit de basis was van een Duits WO I Vliegveld.

Tijdens Wereldoorlog II bouwen de Duitsers er een militair domein, met executieoord. Die structuur van de tweede wereldoorlog had omzeggens geen relatie meer met die van de eerste wereldoorlog.

In de jaren ‘60 wordt het terrein ondanks veel protest onteigend voor de aanleg van... een vliegveld. We leven op dat moment in een periode van ongekende economische groei. De luchthaven is gerelateerd aan de snelle ontwikkeling van de haven. De structuur van het vliegveld wordt zichtbaar door een 4 meter hoge ophoging versus de omgeving. Het vliegveld wordt echter nooit gebruikt.

Sinds de jaren ‘70 gebeurt er op het 'Oud Vliegveld' een grootschalige ontginning. Er wordt gegraven en er wordt opgevuld, eerst met sintels, later me baggerspecie. Daardoor zijn er ook zandbergen. Het landschap is dan ook feitelijk 'onnatuurlijk'.

De totale oppervlakte van de groenpool bedraagt ongeveer 200 ha. Hiervan is ongeveer 100 ha in eigendom van De Vlaamse Waterweg (DVW). Delen van DVW zijn in concessie gegeven aan respectievelijk Stad Gent en ANB. De oppervlaktes in concessie bij Stad Gent en ANB zijn respectievelijk 9,67 ha en 13,54 ha. Daarnaast is ANB eigenaar van het voormalige munitiedepot en herdenkingsoord (totaal van 6,86 ha). De delen in concessie, tesamen met de eigendom van ANB, worden samen in een eerste fase ontwikkeld (zogenaamde 1ste fase).

Het belang van de nieuwe groenpool kan niet worden overschat. In de eerste plaats is er de absolute meerwaarde voor de lokale gemeenschap. De hoge interesse voor de groenpool in ontwikkeling geeft aan hoe betrokken de buurtbewoners (met een brede cirkel rondom het gebied) zijn. Ook voor groot Gent is de groenpool van onschatbaar belang: op maximaal 7 kilometer van het centrum van Gent is het de bedoeling een echte groen-as te creëren van het centrum naar het gebied. Tot slot heeft de te ontwikkelen groenpool een zeer sterk eigen DNA versus de andere groenpolen. De specifieke historiek biedt een totaal ander uitgangspunt: de 'onnatuurlijke start' biedt een zelden voorkomende startsituatie die voor onderzoek naar biodiversiteit 'kracht van leren' biedt.

 Top

 

Dieren en planten

In het gebied komen .......

 Top

 

Natuurbeheer

....

 

De werkgroep Natuurpunt Oud Vliegveld heeft 3 ambities: het vastleggen van een 'biodiversiteits'-baseline (gezien de uniciteit van het gebied een ultiem leermoment), het monitoren van planten, vogels en dieren en het verbinden van de lokale gemeenschap en Gent met de nieuwe groenpool.


 

 Top

Verder wandelen

In de omgeving kan je wandelen:

 Top

Lees meer

De werkgroep Natuurpunt Oud Vliegveld heeft 3 ambities: het vastleggen van een 'biodiversiteits'-baseline (gezien de uniciteit van het gebied een ultiem leermoment), het monitoren van planten, vogels en dieren en het verbinden van de lokale gemeenschap en Gent met de nieuwe groenpool.

De werkgroep ging van start op 7/4/2022. De dato wordt er gesleuteld aan een jaarkalender. Interesse? Contacteer dan gert.de.caluwe@natuurpuntgent.org

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.