Watersnip
Marc Van Meeuwen

Zaartloopvallei

Westerlo
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Un de Zaartloopvallei wisselen hooilanden en weiden, dikwijls omzoomd door houtkanten, af met kleine bosjes en hier en daar een akkertje.

Toegankelijkheid

Het gebied is permanent toegankelijk via de veldwegen. Een landschapswandeling wordt uitgewerkt.

Beschrijving van het gebied

De Zaartloopvallei is een circa 1 km brede depressie die doorsneden wordt door de Grote en de Kleine Zaartloop. Beiden ontstaan hier door overvloedige oppervlakkige kwel. Deze beken draineren het gebied in westelijke richting naar de Grote Nete. De bodems zijn zeer nat en zandlemig van textuur. De Stippelberg vormt een natuurlijk hoger gelegen barrière die de Zaartloopvallei in het zuiden afscheidt van de vallei van de Grote Nete. Noordelijk grenst de vallei aan de hoger gelegen gronden van het voormalige Goorheide. Het is in deze kleine en besloten zone dat oppervlakkig kwelwater opborrelt en beide beken ontstaan. Nabij Ritseldonk vervoegt de Grote Zaartloop de Kleine Laak, om iets verder in de Grote Nete uit te monden.

Dieren en planten

Het gebied is erg interessant voor vogels, kleine zoogdieren en vlinders. Speciale aandacht gaat uit naar de dwergvleermuis, watersnip, blauwborst en ijsvogel. De buizerd broedt in het Lorkenbos. Blauwe knoop en grote bevernel komen nog in kleine restpopulaties voor. Op hoger gelegen gronden tref je nog relatief schrale vegetaties aan, echter vooral op de perceelsranden. Hier vind je zandblauwtje en fijn schapengras.

Natuurbeheer

Natuurpunt Westerlo kocht er in de jaren 1998-2000 een drietal percelen angs de Grote Zaartloop en beheert ze. De hooilanden krijgen een (gefaseerd) maaibeheer, de naaldhoutaanplanten worden geleidelijk vervangen door loofhout, en er is aandacht voor de ontwikkeling van mantel- en zoomstructuren met allerlei struiken en ruigtekruiden. De kleine landschapselementen, met vooral houtkanten en bomenrijen krijgen speciale aandacht.

Voor meer informatie over dit gebied klik hier: "http://www.natuurpuntwesterlo.be"

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Zaartloopvallei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Zaartloopvallei".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Danny Mattheeusen danny.mattheeusen@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.