Bruin blauwtje
Diane Appels

Zandpanne

De Haan, Zuienkerke
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
In dit kleine gebied vind je een heel afwisselend landschap van duinbos, open reliëfrijke duinen en enkele vochtige duinvalleien.

Toegankelijkheid

Omwille van de kwetsbaarheid en de beperkte oppervlakte is het gebied niet vrij toegankelijk. Om iedereen toch de kans te geven om deze unieke brok natuur te ontdekken, organiseert Natuurpunt er met de regelmaat van een klok wandelingen met natuurgids.

Beschrijving van het gebied

De Zandpanne is een natuurgebied in De Haan, gelegen halverwege tussen Wenduine en De Haan langs de binnenduinrand aan de Wenduinesteenweg. Op een kleine 10 ha vinden we een heel afwisselend landschap van duinbos, open reliëfrijke duinen en enkele vochtige duinvalleien.

In het begin van de twintigste eeuw werden de duinen kunstmatig geëffend, met de bedoeling er een experimenteel en primitief waterzuiveringproject uit te voeren. Zo zuiverde men huishoudelijk afvalwater dat naar het gebied werd afgevoerd, door middel van infiltratie in de zandige en poreuze duinbodem. Dit betekende uiteraard een zware aanslag op de oorspronkelijke duinecologie.

Dieren en planten

De plantengroei is zeer divers: van de meest algemene duinflora als helm, zandzegge en duindoorn, over zomprus, drienervige zegge, blaartrekkende boterbloem, moeras-vergeet-mij-nietje tot bv. de gewone waterranonkel. Recent werd er ook de cypreswolfsmelk (Rode Lijstsoort) gevonden. Dieren die hier op afkomen zijn het bruin blauwtje (zeldzame vlindersoort), de blauwvleugelsprinkhaan en de mierenleeuw.

In de open delen zie je leuke tapijten van duinviooltje. In de valleitjes is ondertussen reeds vleeskleurige en brede orchis en de zeldzame parnassia aangetroffen. De intacte binnenduinen zijn uniek in hun soort met intacte begroeiing van duinsterretjesmos, kandelaartje en vroegeling. Ook walstrobremraap wordt er aangetroffen.

Je ziet ook korstmossentapijten, met o.a. duinleermos en elandgeweimos. Ook werden er maar liefst 250 zwammensoorten gevonden, waaronder o.a. de zeer zeldzame paarse wasporia en de ruwe aardster.

In en om de talrijke duinpoelen gonst het van de bedrijvigheid: kikkers, padden, salamanders en libellen zijn er niet weg te slaan en ook de nauwe korfslak kun je na wat zoeken vinden. 

Natuurbeheer

Het gebied is eigendom van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid en is in beheer bij Natuurpunt.

Het beheer beoogt het herstel van de vroegere rijkdom in het afgegraven deel van de duinen. Daar is de begroeiing dus nog in volle ontwikkeling. Schattige ezels leveren al grazend een flinke bijdrage aan het natuurbeheer.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Zandpanne groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Zandpanne".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Johnny Nica johnny.nica@telenet.be of Filip Vanhee bewick@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.