Blauwe zegge
Pieter Abts

Zilverberg - Brongebieden van de Vossel

Tielt-Winge
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
‘Zilverberg’ is, zelfs na slechts een korte periode van natuurbeheer, een biodivers paradijsje dat qua gorzen en wasplaten nu reeds van nationaal belang is.

Beschrijving van het gebied

De Zilverberg is een gevarieerd gebied. Er liggen enkele waardevolle natte graslanden. Het gaat om een kwelzone met o.a. blauwe zegge, veldrus en waternavel die op dit ogenblik echter nog sterk verruigd is. De droge hellingen zijn vooral interessant om wille van de overgangssituaties die verschillende plantengemeenschappen aantrekken.

Dieren en planten

Een wasplatenweide zorgt in het najaar voor leuke waarnemingen.

Natuurbeheer

De Zilverberg is één van die gebieden die totaal geen bescherming geniet. Maar dit landschappelijk prachtig geheel van droge en vochtige graslanden en bossen heeft een zeer hoge natuurpotentie. In de toekomst hopen we dit gebied verder te kunnen uitbouwen en openstellen. Daartoe is een beheerplan in opmaak.

Lees meer

Wil je een geleide wandeling boeken?

Neem dan contact op met Valere Van Gramberen via valere.vangramberen@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.