Wandelen
Wim Dirckx

Zoerselbos

Zoersel
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
  • Bezoekerscentrum
  • Eten en drinken
Natuurpunt beheert een deel van het Zoerselbos, het Heiblok. Het natuurgebied Heiblok neemt binnen het Zoerselbos een speciale plaats in. Het wordt gekarakteriseerd door heischrale graslanden, wilgen- en gagelstruwelen en eiken- en berkenbos.

Toegankelijkheid:

Vrij toegankelijk op de paden. Elke eerste zondag van de maand om 14u is er een wandeling met natuurgids.

Beschrijving van het gebied

Het Zoerselbos is een 400 ha groot natuur- en bosgebied bij Zoersel en Halle. Het  is een mengeling van oud loof- en naaldbos, ruigten en beemden. Het bos herbergt een rijke plantenwereld waar ook veel dieren zich thuis voelen.

Het bijna 10 hectare grote natuurgebied Heiblok, dat aan de westzijde van het Zoerselbos ligt, is eigendom van Natuurpunt en wordt beheerd door vrijwilligers van de Vrienden van het Zoerselbos. Het natuurgebied Heiblok neemt binnen het Zoerselbos een speciale plaats in. Het wordt gekarakteriseerd door heischrale graslanden, wilgen- en gagelstruwelen en een opgaand eiken- en berkenbos. Het gebied is eigenlijk een verzakking in de zandflanken van de vallei van de Tappelbeek. De kom die zo ontstond staat de ganse winter en het voorjaar onder water. Hierdoor konden bijzondere dieren en planten er zich vestigen. Vroeger was de kom volledig bedekt met een gagelstruweel.

Dieren en planten

De natte toestand in de kom is ideaal voor allerlei amfibieĆ«n. Zowel padden, kikkers als salamanders (o.a. vinpootsalamander) voelen er zich in thuis. Het dichte struweel biedt ook een goede dekking aan allerlei vogels. Op de wilgen kunnen dan weer verschillende korstmossen gevonden worden. Een kleine rietkraag, die tussen de gagel en het wilgenstruweel opschiet, biedt dan weer een goede plaats voor onder andere de bosrietzanger. In het zuidoosten ligt een vennetje  dat een trekpleister is voor juffers en libellen. Boven het ven vliegen vaak viervleklibellen. Op de open vochtige hooilanden kan je dan weer de geelvlekheidelibel waarnemen.

Op de iets hoger gelegen gronden vind je droge heide. Karakteristieke planten zoals ronde zonnedauw, dop- en struikhei groeien hier. Het icarusblauwtje en de kleine vuurvlinder zijn beide karakteristieke vlinders voor schrale hooilanden, terwijl je het groot dikkopje vaak aantreft op de struwelen.

Natuurbeheer

Het beheer is in handen van vrijwilligers. Het werk bestaat hoofdzakelijk uit een volgende zaken. In de winter wordt er manueel geplagd. Dit wil zeggen dat de voedselrijke bovenlaag verwijderd wordt, waardoor planten van het heischrale milieu, zoals dophei, terug kansen krijgen. 

Later op het jaar worden de graslanden gemaaid om verruiging tegen te gaan. Voorts wordt er ook wilgenopslag verwijderd om zo het gagelstruweel een kans geven. 

In de herfst maaien we het moerasgedeelte, dit doen we vooral om de pitrus terug te dringen, met succes trouwens. Tussendoor besteden we ook tijd aan het bestrijden van ongewenste exoten, zoals Japanse duizendknoop en Amerikaanse vogelkers.

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
2.00km

Heiblokwandeling

Horeca

  • Bezoekerscentrum Zoerselbos

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Zoerselbos groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Zoerselbos".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Eric Grupping egrupping@gmail.com, Bart Michielsen bart.bartmichielsen@gmail.com, Wout Vanschoonbeek vanschoonbeekwout@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.