Antitankgracht - Haachts Broek

Provincie Vlaams-Brabant

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Groot gebied: 50-100 ha
  • wandelpad
  • rolstoelpad

Kaart van het gebied

6 routes

Rolstoelwandeling (oranje)

rolstoelpad
1.26km
Gemiddeld 19 minuten wandeltijd

Antitankgracht (blauw)

wandelpad
6.16km
Gemiddeld 90 minuten wandeltijd

A.S. Adventureroute (geel)

wandelpad
13.45km
Gemiddeld 200 minuten wandeltijd

Haachts Broek (rood)

wandelpad
6.21km
Gemiddeld 90 minuten wandeltijd

Verbindingsweg

wandelpad
0.13km
Gemiddeld 2 minuten wandeltijd

Verbindingsweg (bruin)

wandelpad
0.71km
Gemiddeld 11 minuten wandeltijd

Startpunten

Antitankgracht

Keerbergsesteenweg 92
Haacht
België

Antitankgracht

Dijkstraat 1
Wespelaar
België

Zien en doen

Wil je de Antitankgracht verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak bij Bernard Lemaitre, 016-60 61 62.

Over dit gebied

Afbeelding
lijn.jpg

Toegankelijkheid

Heel het jaar door vrij toegankelijk op de wandelpaden. Laarzen zijn nodig, het is immers een moerasgebied. De vele bruggetjes en knuppelpaden maken het wandelparcours heel het jaar bereikbaar. Honden welkom, aan de leiband.

Opgelet! De combinatie van het natte voorjaar en de activiteiten van 2 beverfamilies maakt dat het Haachts Broek zijn naam eer aan doet, het is nat zeer nat. Dit maakt dat de wandelingen moeilijk tot niet meer bewandelbaar zijn. Op het kaartje kan je info hier omtrent terug vinden. Zodra de toestand verandert zullen we deze info aanpassen.

Afbeelding
haachts_broek_antitankgracht_osm_2023_wandelinfo_.jpg

 

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Haachts Broek

Beschrijving van het gebied

De Antitankgracht, het Haachts Broek en het Schorisgat  vormen samen de prachtige groene gordel van de vallei van de Leibeek. De Antitankgracht is een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog, waar nu amfibieën kwaakconcerten geven. In het Schorisgat kan je wandelen over de oudste weg van Haacht, aangelegd door de Kelten.

Het Haachts broek is een nat gebied omdat de lemig zand- en kleibodem moeilijk doordringbaar is. Net omdat het gebied zo waterrijk is, bleef het gespaard van bebouwing. De natte gronden werden gebruikt als weiland, de hoger gelegen en dus drogere gronden waren geschikt als akker.

Dit is een vrij groot natuurgebied met heel wat variatie. Het is een lappendeken van bos, wei, akker en struweel. Met behulp van begrazing proberen we het beheer wat uit handen te geven.

Naast genieten van de prachtige natuur kan je hier ook een portie erfgoed ontdekken. Zo kan je de Antitankgracht, die werd gebouwd in 1939 en is erkend als oorlogsmonument en natuurgebied, gaan bekijken. Zij had als doel om bij een vijandige invasie pantserwagens tegen te houden. De Antitankgracht vormde een onderdeel van de KW-linie: die liep van Koningshooikt tot Waver.

Vlakbij de Antitankgracht kan je de overblijfselen van het Kasteel van Roost ontdekken. Het kasteel heeft een rijk verleden dat terug gaat tot de veertiende eeuw. Enkel een gedeelte van de buitenste slotgracht is zichtbaar gebleven.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Grijze grootoorvleermuis

Dieren en planten

In het voorjaar wordt het Haachts Broek getooid met een prachtig bloementapijt van bosanemoon, muskuskruid, slanke sleutelbloem en donkersporig bosviooltje. De aangelegde poelen in het Haachts Broek lokken heel wat amfibieën. Iets later op het seizoen kan je hier de zeldzame dauwnetel ontdekken.

's Zomers weerklinkt vanuit de hoge moerasvegetaties de typische zang van de sprinkhaanzanger. Insecten gonzen intussen rond de akkerbloemen en in de ruigtes. Later op de avond kan je er de baltsvluchten van de houtsnip gadeslaan of ontmoet je misschien een ree. Bosuilen en grootoorvleermuizen zijn er meesters van de nacht. Die laatsten brengen de winter door in de bunkers van het Haachts broek.

In de herfst is het hier een waar paddenstoelenparadijs: populierenmelkzwam, tijgertaaiplaat en wortelende aardappelbovist zijn maar enkele van de vele paddenstoelensoorten die het hier naar hun zin hebben.

Het grondwater van de Antitankgracht is van zeer goede kwaliteit, het krioelt er van het waterleven. In het voorjaar vind je er naast talrijke padden en kikkers ook watersalamanders. Waterviolier, zwanenbloem en dotterbloem zijn maar enkele van de talrijke water- en oeverplanten die er voorkomen. In de braamruigtes langs de rand van de Antitankgracht vinden kleine zoogdieren en vogels een veilig onderkomen en voedsel. 

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Galloway kalfje

Natuurbeheer

Natuurpunt werkt hier hard om het lappendeken van grasland, ruigtes, bossen, akkers en moerassen te herstellen. Waar nodig worden populierenbossen opnieuw omgezet naar weiland. Niet overal natuurlijk. Nachtegalen houden van de ruigtes op de bosbodem en de wielewaal moet het hebben van de boomtoppen. Het zachte hout van dode populieren is dan weer zeer geliefd bij de grote en kleine bonte specht.

In de jaren '50 en '60 moderniseerde de landbouw en vervingen machines paarden. Hierdoor daalde de vraag naar hooi en werd een groot deel van het gebied beplant met populieren. Soortenrijke hooilanden verdwenen en maakten plaats voor braam- en brandnetelruigtes.

Nu past Natuurpunt hier traditionele akkerbouwmethodes toe, zodat akkerplanten nieuwe kansen krijgen De voormalige akkertjes worden ondiep geploegd om typische akkerplanten kansen te geven. Resultaat: de zeldzame akkerandoorn is terug. Op andere percelen biedt tarwe of rogge een extraatje voor zaadetende vogels zoals grauwe en gele gors, groenling en vink.

Poelen dienen als toevlucht voor amfibieën. Dat de poel 's zomers wel eens volledig droogvalt, is niet nadelig. Integendeel. Hierdoor blijft de poel visvrij. Vissen zouden anders de amfibieëneitjes opeten.

De aanwezigheid van grote grazers brengt dynamiek in het gebied. Door het grazen creëren ze open plekken, gegeerd bij zonnekloppers zoals vlinders en andere insecten. Wroetplekken, natuurlijke bemesting en zaadtransport via mest of vacht geven kansen aan heel wat planten.

Natuurpunt Haacht zette de laatste jaren al heel wat acties op om zijn koesterburen te steunen. De Antitankgracht werd deels gecompartimenteerd en er werden 2 poelen aangelegd ten voordele van de kamsalamander. Voor de huiszwaluw en boerenzwaluw werden nestkasten opgehangen. De betonie en de dauwnetel worden gekoesterd en goed opgevolgd. De sleedoornen huisvesten de sleedoornpage en onlangs werd enkele hectaren hoogstamboogaard aangelegd ten voordele van de eikelmuis.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Verder wandelen

Broekelei

 Top

Afdeling

Antitankgracht - Haachts Broek wordt beheerd door

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Antitankgracht - Haachts Broek

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Antitankgracht - Haachts Broek' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water

Partners