Biezenweiden

Provincie Antwerpen

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Groot gebied: 50-100 ha
  • wandelpad

Kaart van het gebied

2 routes

Rode wandeling

wandelpad
6.00km
Gemiddeld 90 minuten wandeltijd

Blauwe wandeling

wandelpad
4.22km
Gemiddeld 60 minuten wandeltijd

Startpunten

Biezenweiden

Stuyvenberglaan 9
Willebroek
België

Zien en doen

De Biezenweiden liggen vlakbij Heindonk in de Rupelvallei. In dit gevarieerd natuurgebied met sporen van het vroegere weidelandschap en een jonge bosvegetatie met open plekken, voelen heel wat planten en dieren zich thuis.

Wil je Biezenweiden verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak metBezoekerscentrum Mechels Rivierengebied, 015-43 61 09 Wim Candries, 0472-29 87 32

Over dit gebied

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Buizerd

Toegankelijkheid

Het hele jaar door toegankelijk op de paden. Stevige schoenen of laarzen zijn een aanrader in herfst en winter. De paden in de Biezenweiden zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Recent is er wel een rolstoelpad aangelegd vanuit Klein-Willebroek, je komt dan enkel in Broek De Naeyer. Honden mogen mee aan de leiband in de Biezenweiden, maar helemaal niet in het Broek De Naeyer, ook niet aan de leiband. Hondenbaasjes kunnen wel de alternatieve lus wandelen door Biezenweiden en langs Den Bocht.

In de zomer is het aangeraden om je te beschermen tegen de muggen die er dan talrijk aanwezig zijn.

Hoofdingang: Stuyvenbergbaan, ter hoogte van de Zwarte Beek, Heindonk. De Biezenweiden en Broek De Naeyer zijn ook te bereiken via Klein-Willebroek, vanop de Rupeldijk.

Je kan gebruik maken van de wandelknooppuntenkaart Rivierenland.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
biezenweiden_-_einde_winter.jpg

Leuk voor kinderen

Volg de wandeling van 3,8 km die vertrekt aan het Sashuis in Klein-Willebroek met de brochure Otters en bevers op het spoor. Aan het Sashuis kan je een sleutel vragen om opdrachtjes bij de infopanelen uit te voeren. Als het Sashuis gesloten is, kan je de sleutel afhalen in Eetcafé Sachetti’s.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Beschrijving van het gebied

De Biezenweiden ligt vlakbij Heindonk in de Rupelvallei in Willebroek. Het gebied sluit aan bij het provinciedomein Broek De Naeyer. Beide gebieden zijn met elkaar verbonden door een wandellus. De Biezenweiden telt een tiental zangposten van nachtegalen en de bever voelt er zich heel erg in zijn nopjes. Broek De Naeyer is het hele jaar door een trekpleister voor vogels. De broedkolonie aalscholvers die er zit, is met ongeveer 100 nesten een van de grootste kolonies in Vlaanderen. Vanuit twee comfortabele hutten kan je de vogels goed bekijken. Ook hier kan je speuren naar sporen van de bever.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Grote bonte specht

Hoogtepunten op de wandelroute

Tijdens de lente is De Biezenweiden een eldorado voor kleine zangvogels. De zang van een zwartkop is het makkelijkst herkenbaar, maar ook de zang van nachtegalen zal je vergezellen. Grote bonte specht is er het hele jaar aanwezig, maar het vroege voorjaar is de beste periode om hun roffel te horen. Na de tweede splitsing (komend van Stuyvenbergbaan), wandel je langs lagere begroeiing. Daar werden canadapopulieren gerooid om het stuk naar een meer natuurlijk broekbos te laten evolueren, zodat het de inheemse soorten niet verdringt. Aan je rechterkant zie je een rietveld. We verleiden verschillende rietvogels om zich hier langs de oever van de Zwarte Beek te komen vestigen.

Een heel eind verderop kom je door een stuk oud eikenbos. Volg je de wandelknooppunten, dan ga je aan de splitsing naar rechts, even uit het gebied en de Rupeldijk op. Of je gaat rechtdoor over het brugje  in de richting van het hek, zo kom je in het Broek De Naeyer. Je wandelt langs een lange brede vijver, één van de voormalige veenputten. Kijk hier uit naar watervogels, zoals krakeenden en slobeenden en naar beversporen. Beide opties komen terug samen bij knooppunt 197.

De Visarend is de eerste vogelkijkhut die je tegenkomt. Zoek daar tijdens het voorjaar naar elzen, waar aalscholvers aan hun nesten bouwen. Tot midden juni is het een spektakel van aan- en afvliegende vogels die er broeden en hun jongen komen voederen. Op de grote plas kan je eenden, waterhoenen en meerkoeten bekijken. Ook blauwe reigers zijn er het hele jaar aanwezig en grote zilverreigers tijdens de trekperiode.

Vanuit vogelkijkhut De Aalscholver kan je ook vogels spotten. Daar heb je een prachtig zicht op de grootste plas van Broek De Naeyer. Tijdens de herfst- en wintermaanden zijn de mannetjes van wintertalingen, krakeenden, slobeenden, pijlstaarten, kuifeenden en tafeleenden op hun mooist. Op de plas werden enkele nestvlotjes voor visdiefjes geplaatst. Langs berken en een open weiland bereik je opnieuw de Biezenweiden.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
p1060502.jpg

Dieren en planten

De Biezenweiden is een bosgebied te midden van een zeer waterrijke omgeving. Hier vinden reeën een rustig leefgebied en komen roofvogels tot broeden. Tijdens het voorjaar kan je genieten van heerlijke zangconcerten van de nachtegaal. In het Broek De Naeyer kan je vanuit twee vogelkijkhutten het rijke waterleven bespieden. De broedkolonie aalscholvers die er zit, is met ongeveer 100 nesten een van de grootste kolonies in Vlaanderen. Andere opmerkelijke bewoners van het Broek De Naeyer en de Biezenweiden zijn enkele beverfamilies. Wintertalingen, bergeenden en krakeenden komen regelmatig op de slikplaten langs de Rupel eten.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Galloway kalfje

Natuurbeheer

Zestig jaar geleden werden de natte weiden van de Biezenweiden beplant met populieren. De bomen zijn voor een deel verwijderd omdat ze aangetast zijn met roest, een bladziekte. Zo blijven andere bomen gevrijwaard van deze ziekte en kan het bos spontaan verder ontwikkelen. Door het rooien van de kaprijke populieren en de begrazing door enkele runderen zal ook de populierenaanplant worden omgevormd tot een gevarieerd bos met open plekken, waar heel wat planten en dieren zich thuis voelen, zoals buizerd, boom- en torenvalk, en specht.

Natuurpunt streeft dus naar een gevarieerd en open bos. Dit zal onder meer gebeuren door runderen in te zetten. Door hun graasgedrag creëren de dieren open plaatsen en houden ze deze ook in stand. De ruigtes en een stuk weiland worden gemaaid door de professionele terreinploeg Natuur- en Landschapzorg. Met een aantal vrijwilligers doen we eens per maand wat kleinere beheerswerken. De natuur mag verder vooral zelf haar werk doen.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Verder wandelen

Wil je nog verder wandelen, dan serveert het wandelnetwerk Rivierenland van de provincie Antwerpen 310 kilometer wandelplezier. De wandelkaart kan je verkrijgen bij toeristische diensten aan 8 euro. Volgende natuurgebieden liggen binnen hetzelfde wandelknooppuntennetwerk:

Volgend natuurgebied ligt in het aangrenzend wandelknooppuntennetwerk In het land van Stille Waters met 250 km wandelplezier:

 Top

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Biezenweiden

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Biezenweiden' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water