Binnenheide - Middeldonk

Provincie Antwerpen

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Klein gebied: < 10 ha

Kaart van het gebied

Zien en doen

Wil je dit natuurgebied verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak bij Marc Florus via mailmarcenkristine@telenet.be

Over dit gebied

 

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
lijsterbes_0.jpg

Toegankelijkheid

Het hele jaar door vrij toegankelijk op de wandelpaden. Bij regenweer en ’s winters zijn stevige schoenen of laarzen noodzakelijk. Honden zijn welkom, maar altijd aan de leiband natuurlijk. 

Het gebied is toegankelijk via de openbare wegen en het netwerk van trage wegen en via het ‘Blarendabberspad’. Natuurpunt werkt aan een aantal (onverharde) lussen van het bestaande Blarendabberspad.

Toerisme Grobbendonk promoot het ‘Blarendabberspad’ (13.5 km, groene lus) die de gehuchten Middeldonk en Binnenheide passeert. Er is een  trage weg tussen Binnenheide en Echelpoel m.n. ‘Kerkepad’. Natuurpunt werkt aan het herstel van de oude Schoutige Bosweg.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
binnenheide_0.jpg

Beschrijving van het gebied

Het gebied ‘Binnenheide – Middeldonk’ is een mozaïek van oudere en jonge bossen, graslanden en akkers doorsneden door twee beekvalleien (Kleine beek en Zelse Beek). Binnenheide en Middeldonk zijn oude landbouwgehuchten, gekenmerkt door kleine percelen met veel kleine landschapselementen. Het gebied bestaat centraal uit een donk (Middeldonk) met potentieel waardevol bos. In het bos liggen enkele voormalige wildakkers. Ten westen op de donk zijn nog heiderelicten aanwezig.  Ten noorden en ten zuiden is een beekvallei aanwezig. De beekvalleien van de Kleine en de Zelse Beek worden gekenmerkt door een geperceleerd landschap, met weiden en akkers doorsneden door bomenrijen. Deze bomenrijen zijn erg kenmerkend gezien ze  vaak bestaan uit oude, dikke zomereiken. Ze komen ook flankerend voor langs holle wegen.

Het gebied  Middeldonk - Binnenheide is gelegen in de kortste verbinding tussen de Kleine en de Grote Nete en daarom destijds door de provincie geselecteerd als natuurverbindingsgebied. In de praktijk is het dat ook, zelfs een echt verwevingsgebied. Middeldonk verbindt 'de vallei van de Grote Nete' via de Merodese Bossen met de Kleine Nete vallei (Abroek) . De landbouwgronden rond Middeldonk zijn gelegen in verwevingsgebied en sterk voorzien van KLE's.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Dieren en planten

Havik, bosuil, buizerd en houtsnip broeden in de bossen. In enkele oude schuren rond de gehuchten zijn steenuil en kerkuil actief. Het gebeid huisvest nog een gezonde populatie hazelwormen en levend barende hagedissen. Vrijwilligers van Natuurpunt helpen tijdens de paddentrek de gewone pad, bruine kikkers, alpenwatersalamanders en kleine watersalamanders oversteken op Binnenheide.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
zelse_beek.jpg

Natuurbeheer

Het natuurbeheer bestaat  voornamelijk uit een verschralings- en maaibeheer op de graslanden, bestrijding van exoten in de bossen, verwijderen van illegale gebouwen en bosuitbreiding door aanplant of spontane verbossing. Het blok bos in Middeldonk bevat goede potenties voor omvorming tot eikenberkenbos en zuur eikenbos, meerdere kensoorten zijn al aanwezig. Op de westelijke kant van de donk zijn er ook zeer goede potenties voor heideherstel in het deel Binnenheide, waar naaldbomen opgeplant zijn maar kensoorten van droge heide nog aanwezig zijn. Ook liggen er goede kiemen voor waardevolle open plekken met struisgrasland. In de beekvalleien zijn er goede potenties voor het herstel van soortenrijke permanente cultuurgraslanden en glanshaverhooilanden, doorsneden door oude bomenrijen.

Rond de centrale boskern op Binnenheide zijn er potenties voor bosherstel en -bosuitbreiding. Hier heeft Natuurpunt reeds enkele voormalige weekendverblijven aangekocht, afgebroken en het bos hersteld.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Verder wandelen in de buurt

Vallei van de Grote Nete

Kleine Netevallei - Viersels Gebroekt - Steenbeemden

 Top

 

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Binnenheide - Middeldonk

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Binnenheide - Middeldonk' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water