De Kuifeend en de Grote Kreek

Provincie Antwerpen

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Zeer groot gebied: > 100 ha
  • wandelpad

Kaart van het gebied

3 routes

toegang tot kijkhut

wandelpad
0.15km
Gemiddeld 2 minuten wandeltijd

toegang tot kijkhut

wandelpad
0.15km
Gemiddeld 2 minuten wandeltijd

toegang tot hut

wandelpad
0.50km
Gemiddeld 8 minuten wandeltijd

Zien en doen

Wil je de Kuifeend en de Grote Kreek verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Natuurpunt Antwerpen Noord: Tel 03-541 58 25, e-mail: antwerpennoord@natuurpunt.be

Over dit gebied

Afbeelding
lijn.jpg

Toegankelijkheid

De Kuifeend en de Grote Kreek is slechts beperkt toegankelijk. Veiligheidsvoorzieningen van spoorwegbeheerder Infrabel, eigenaar van dit gebied, bieden enkel de mogelijkheid om beide kijkhutten van De Kuifeend te bezoeken. Van hieruit is het mogelijk om zonder verstoring de honderden aanwezige vogels van nabij te bekijken.  Andere deelgebieden doorheen het Rangeerstation zijn helaas niet toegankelijk. 

Top

Afbeelding
lijn.jpg

Beschrijving van het natuurgebied

Het natuurgebied de Kuifeend en de Grote Kreek ontstond in 1972, als gevolg van de verdere uitbreiding van de Antwerpse haven. Om tegemoet te komen aan de toenemende scheepvaart in de haven, werd het toenmalige rangeerstation Antwerpen-Noord vergroot. Delen van de toenmalige polder van Oorderen werden bedekt met een metersdikke laag fossiel scheldezand. Door een toeval echter werd een deel van de oorspronkelijke polder onaangeroerd gelaten. Geleidelijk aan liepen deze lager gelegen delen onder water. Hierdoor onstond er een mozaïek van diverse waterplassen. Ook een gedeelte van een oude Scheldekreek, de Grote Kreek, bleef onaangeroerd. Al vlug bleek dit terrein bijzonder waardevol als trek- en broedplaats voor vele vogelsoorten. 

Top

Afbeelding
lijn.jpg

Dieren en planten

De meeste Europese watervogelsoorten komen in het gebied voor. Regelmatig worden er in de winter tussen de 4000 en 5000 watervogels aangetroffen!

Stamgasten bij uitstek zijn aalscholver, wintertaling, zomertaling, krakeend, smient, slobeend, pijlstaart, tafeleend, kuifeend, nonnetje, brilduiker, bergeend en meerkoet.

Maar ook diverse ganzensoorten zijn hier aanwezig. In de winter wordt het gebied regelmatig bezocht door de drie Europese zwanensoorten. Door de hoge aantallen krakeenden en slobeenden, werd in het kader van de RAMSAR-conventie het natuurgebied genomineerd als internationaal belangrijk watervogelgebied. Bovendien werd, in het kader van Natura 2000, het gebied aangeduid als Europees Vogelrichtlijngebied. Dit ook dankzij de aanwezigheid van zeldzame soorten zoals de roerdomp, de bruine kiekendief, de kluut, de porseleinhoen en de blauwborst.

Daarnaast is het gebied een eldorado voor vele zangvogelsoorten. De blauwborst, de rietzanger, de kleine karekiet, de bosrietzanger, de rietgors, het baardmannetje en nog vele andere soorten, zijn hier in de broedtijd aanwezig. Tijdens de najaarstrek wordt de Kuifeend en de Grote Kreek ook jaarlijks bezocht door Europa's zeldzaamste zangvogel, de waterrietzanger. Verder worden ook de draaihals, de grote karekiet en de snor hier jaarlijks waargenomen.

Top

Afbeelding
lijn.jpg

Natuurbeheer

Natuurpunt Antwerpen Noord is er in geslaagd om het oorspronkelijke gebied verder uit te breiden. Dit gebeurde in samenwerking met de grondeigenaars, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de NMBS. De meeste deelgebieden werden inmiddels ingebufferd om de externe verstoring zo klein mogelijk te houden en de aanwezige fauna alle mogelijke rust te gunnen. Verder werden er 11 nieuwe waterplassen uitgegraven. Het totaal aantal plassen bedraagt intussen 23.

Vrijwilligers alsook de plaatselijke terreinploeg voeren er allerlei klussen uit, gaande van het kappen van wilgenopslag, het knotten van wilgen, het maaien van riet, tot het vrijmaken van beken en het ophangen van nestkasten.

Top

Afbeelding
lijn.jpg

Verder wandelen

Bospolder

Oude Landen

Schorren van Oude Doel

Top 

Afbeelding
lijn.jpg

Meer info

De Kuifeend en de Grote Kreek wordt beheerd door Natuurpunt Antwerpen Noord vzw.
Wil je helpen bij het beheer van dit gebied? Neem contact op met de afdeling:
Natuurpunt Antwerpen Noord
E-mail : antwerpennoord@natuurpunt.be
GSM : 0475-91 03 16
Telefoon : 03-541 58 25

Top

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor De Kuifeend en de Grote Kreek

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'De Kuifeend en de Grote Kreek' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water

Partners