De Vaanders

Provincie West-Vlaanderen

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Groot gebied: 50-100 ha
  • wandelpad

Kaart van het gebied

1 routes

Rode wandeling

wandelpad
3.62km
Gemiddeld 50 minuten wandeltijd

Over dit gebied

Afbeelding
lijn.jpg

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. Door de lage ligging en de twee waterlopen die het gebied doorkruisen, zijn De Vaanders erg drassig. Laarzen of stevige wandelschoenen aanbevolen. Honden welkom aan de leiband.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Beschrijving van het natuurgebied

De Vaanders ligt op de grens van Oost- en West-Vlaanderen bij Beernem en Aalter en is meer dan 60 hectare groot. In het gebied ontdek je de typische kenmerken van het landschapspark Bulskampveld: een gevarieerd mozaïeklandschap met bossen, graslanden en waardevolle dreven, aangevuld met een vijver, enkele natte laagten en veedrinkpoelen.

Vroeger vond je in de streek vooral heide en woeste grond. De meest vruchtbare stukken werden later landbouwlandbouwgrond en het overige deel werd bebost. In het gebied vind je een dambordvormig patroon aan dreven. Door haar lage ligging en de twee waterlopen die het gebied doorkruisen zijn De Vaanders erg drassig.

'De Vaanders' is een samenwerking van Natuurpunt, TUC RAIL, lokale landbouwers en de West-Vlaamse Intercommunale. De verbreding van de spoorlijn Gent-Oostende en de inrichting van een bedrijventerrein van 8 hectare in Beernem gaan hand in hand met het nieuwe natuurproject. Samen met het natuurgebied zal dat een nieuwe impuls geven aan de regio.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Grote bonte specht

Dieren en planten

In De Vaanders werd vroeger heide ontgonnen en vandaag nog vind je er een natuurlijk amfitheather waar ijzerrijk grondwater aan de oppervlakte komt. Dat zorgt voor bijzondere planten zoals waterviolier.

De bosbestanden van de Vaanders kunnen we in twee delen opsplitsen. Bijna de helft van het gebied wordt gedomineerd door zomereik en in mindere mate wintereik en beuk. De andere delen zijn dan weer minder waardevol door aanplantingen met populieren en wilgenstruwelen in nattere zones en naaldhout in de drogere delen. Maar dat is lang niet het enige wat je aan natuurpracht vindt in De Vaanders: langs de dreven groeit de tormentil en de zeldzame hengel. In de graslanden ontdek je melkeppe, kantig hertshooi en schildereprijs. Holpijp, grote waterweegbree en waterviolier sieren de poelen en grachten.

De Vaanders zijn een toevluchtsoord voor verschillende inheemse vogelsoorten. Je kan er de grote bonte specht spotten en de buizerd vindt er zijn broedplaats. Het natuurgebied herbergt ook grotere diersoorten. Zo worden de bossen bevolkt door een populatie reeën en ook de vos voelt zich er thuis. De dreven en de vochtige bossen zijn het ideale biotoop voor paddenstoelen. Met meer dan 100 verschillende soorten zijn De Vaanders een van de meest gevarieerde paddenstoelgebieden uit de omgeving.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Natuurbeheer

Natuurpunt zet zijn schouders onder het natuurgebied De Vaanders en maakt plannen om de inrichting en het beheer van het landgoed te optimaliseren. Op deze manier komt er een heuse bosuitbreiding van maar liefst 13 hectare aangeplant bos. De aanwezige bossen zullen zo natuurlijk mogelijk ontwikkeld worden met speciale aandacht voor de meest waardevolle bomen. Door enkele verdwenen dreven opnieuw te herstellen, de bestaande waterlopen verder in te richten en extra poelen aan te leggen, gaan De Vaanders een bloeiende toekomst tegemoet als recreatief natuurgebied en toevluchtsoord voor mens en dier.

 Top

Verder wandelen

Vorte Bossen

Heideveld-Bornebeek

Gulke Putten

Maldegemveld

Top

Afdeling

De Vaanders wordt beheerd door

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor De Vaanders

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'De Vaanders' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water