De Vorte Bossen

Provincie West-Vlaanderen

Wandelen in De Vorte Bossen

De Vorte Bossen zijn het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. De paden zijn niet toegankelijk voor fietsers, ruiters en gemotoriseerd verkeer. Stevig schoeisel is aangewezen. Honden welkom, aan de leiband.  

Het wandelparcours brengt je meestal over onverharde wegen. Hou er rekening mee dat een deel van het traject doorheen een stuk bos en weiland met grazers loopt, dat je binnengaat via klaphekjes. Bordjes met rode kubus bewegwijzeren de route. De start ligt aan het lokaal onthaalpunt 't Ruisleeds Veld - Vorte Bossen (Kruisbergstraat, naast huisnr 26 in Kruiskerke)

Er zijn uitgestippelde wandelroutes in het gebied. Wil je meer wandelen? Dan kan je gebruik maken van het Wandelnetwerk Bulskampveld.

Toegankelijkheid

  • Leuk voor kinderen

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Groot gebied: 50-100 ha
  • snuitpad
  • wandelpad

Kaart van het gebied

3 routes

Bruwaanpad

wandelpad
4.50km
Gemiddeld 70 minuten wandeltijd

Expeditie Bulskampveld

snuitpad
3.31km
Gemiddeld 50 minuten wandeltijd

Gallataspad

wandelpad
3.81km
Gemiddeld 60 minuten wandeltijd

Startpunten

Vorte Bossen

Kruisbergstraat 26
Ruiselede
België

Doomkerke

Brandstraat 63
Ruiselede
België

Zien en doen

Expeditie Bulskampveld

In het aangrenzende gemeentedomein Parochieveldbos kan je ook de speciale route Expeditie Bulskampveld Kruiskerke volgen, een avontuurlijke ontdekkingstocht voor kinderen bewegwijzerd met bordjes met een groene stier. Een kaart en meer info kan je vinden via deze link. Het startpunt is hetzelfde als dit van het Bruwaanpad.

Afbeelding
Expeditie Bulskampveld

Wil je de Vorte Bossen verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Frank Debeil, 051-40 41 26, frank.debeil@detorenvalk.be of Kris Vandekerkhove, 09-245 61 72 kris.vandekerkhove@detorenvalk.be

Dieren en planten

Een rijk en gevarieerd bos heeft logischerwijze ook een rijke fauna en flora. De vallei van de Pachtebeek en de Wantebeek is in de lente bedekt met een tapijt van bosanemonen en sleutelbloemen. Ook groeien er bomen zoals es, olm en populier. In de natte bossen voelen houtsnip en wielewaal zich thuis. Typische vogels die je vooral in de dennenbossen kan zien zijn kuifmezen en goudhaantjes. In de beukendreven broedt soms zelfs de zwarte specht. Verder vallen soorten zoals buizerd, sperwer, boomvalk en groene specht op. Ook broeden in het bos de bosuil, de kleine bonte specht en talloze kleine zangvogels. De vos maakt ieder jaar zijn burcht in de Vorte Bossen en ook bunzing, hermelijn en wezel wonen er graag. Met wat geluk zie je een eekhoorn tijdens je wandeltocht.

Over dit gebied

 

Net buiten de woonkern van Kruiskerke liggen twee interessante bosgebieden naast elkaar. In het westen liggen de Vorte Bossen en in het noorden het Parochieveldbos en het Bruwaanbos. Oude dreven, droge dennenbossen, poelen, zompige valleibossen en graslanden: je doorloopt ze allemaal via het Bruwaanpad, een bewegwijzerde wandelroute van 4,5 km.

Omschrijving van het gebied

Zo’n 250 jaar geleden was het Parochieveld-Bruwaanbos nog een uitgestrekt heidegebied: ’t Ruisleeds Veld, een uitloper van het Bulskampveld. Vanaf begin negentiende eeuw probeerde men om die gronden te ontginnen. Het gebied werd ingedeeld in vierkante blokken en bebost met naaldbomen. Op de randen werden dreven aangeplant, meestal met beuken. Dat patroon is grotendeels bewaard gebleven en nog goed herkenbaar in het landschap.

In de Vorte Bossen vind je naast droge arme bossen ook natte valleibossen, vandaar de naam ‘Vorte’ bossen. Je ziet er geen naaldbomen maar vooral oude essen, elzen, populieren en een indrukwekkende bloemenweelde in het voorjaar.

Geschiedenis van het gebied

Bruwaanpad, Bruwaanstraat, Bruwaanbos. De naam ‘Bruwaan’, die je hier vaak tegenkomt, verwijst naar ‘Borrewaen’, en gaat ver terug in de tijd. In de middeleeuwen lag vlak bij dit pad een ‘mote’, een woonplaats op een kunstmatige heuvel, vaak omgeven door één of meer wallen en grachten. De site van de Borrewaen wordt al vermeld in 1242, en is duidelijk beschreven op een kaart uit 1616. In de tekst bij de kaart heeft men het over het “leen ghenaempt den borwaen”… “bewalde mote met synghelen en buytten wallen”. Op een kaart uit 1828 staat de site “den bruwaen met de mote” nog vermeld, maar nu is er niets meer van terug te vinden. Op basis van de kaarten veronderstellen we dat de motte hier vlakbij lag.

Wat doet Natuurpunt

Natuurpunt probeert het gebied tot een gevarieerd soortenrijk bos te herstellen. Op sommige plaatsen mag de natuur zijn gang gaan. Omgevallen bomen blijven liggen: talloze insecten en paddestoelen leven immers in en op het dode hout. Op andere plaatsen wordt het oude hakhoutbeheer in stand gehouden, want na het hakken gaan de meeste bomen niet dood maar krijgen ze nieuwe scheuten. Door enkele bomen te hakken schijnt de zon weer op de bosbodem, waar vele wilde bloemen en allerlei insecten zoals vlinders en zweefvliegen van profiteren.

Dit  natuurgebied is opgenomen in het Europees netwerk van Natura 2000 gebieden. Via het LIFE-fonds biedt Europa financiële steun om de natuur in deze gebieden verder te herstellen en te beheren. Zo was het mogelijk om inrichtingswerken uit te voeren. Ook deze wandelroute kwam er met financiële steun van LIFE.

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor De Vorte Bossen

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'De Vorte Bossen' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water