Dommelvallei

Provincie Limburg

Mooie bloemenrijke hooilanden zgn. blauwgraslanden

Samenvloeiing Dommel en Bolisserbeek

Meerdere wandelroutes o.a. langs de grafheuvels van Molhem

Wandelen in Dommelvallei

Meerdere wandelroutes en startpunten. 

Mooie bloemenrijke hooilanden zijn de trots van de Dommelvallei. Het zijn de zogenaamde blauwgraslanden. De overgang van heide naar beekvallei is de plek waar vroeger over grote oppervlakten blauwgraslanden voorkwamen. Van deze Europees zeldzame habitat komen in Vlaanderen nog maar enkele hectaren voor.

Tussen Eksel (Hoksent) en Wijchmaal (Molhem) legde Natuurpunt een mooi wandelpad aan nabij de samenvloeiing van de Dommel en Bolisserbeek. Enkele knuppelpaden, nieuwe wandelwegen en twee nieuwe bruggen laten je er volop genieten van de natuur. De "Dommeldalroute" brengt je ook langs de mooie grafheuvels van Molhem.

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Zeer groot gebied: > 100 ha
  • wandelpad

Kaart van het gebied

6 routes

Groene wandeling

wandelpad
7.58km
Gemiddeld 110 minuten wandeltijd

eekhoorntjeskronkel

wandelpad
0.26km
Gemiddeld 4 minuten wandeltijd

eekhoorntjeskronkel

wandelpad
5.60km
Gemiddeld 80 minuten wandeltijd

eekhoorntjeskronkel

wandelpad
3.23km
Gemiddeld 50 minuten wandeltijd

eekhoorntjeskronkel

wandelpad
6.71km
Gemiddeld 100 minuten wandeltijd

Oranje wandeling

wandelpad
5.75km
Gemiddeld 90 minuten wandeltijd

Startpunten

Dommelvallei

Kenensdijk
Eksel
België

Bereikbaarheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden en zeker nodig tijdens periodes met veel neerslag. Honden welkom, aan de leiband.

Zien en doen

Kom wandelen in het natuurgebied Dommelvallei in Hechtel-Eksel, Pelt en Peer. Je vindt er elzenbroekbossen, hooilanden, weilanden, kleine visvijvers, rietvelden en nog veel meer. De hoger gelegen delen bestaan hoofdzakelijk uit met houtkanten omzoomde akkers en enkele dennenbossen. Die grote verscheidenheid aan landschapstypes zorgt voor veel verschillende dier- en plantensoorten. De Dommelvallei is zonder meer een parel in de Kempen, ideaal voor een afwisselende en ontspannende wandeling.

Wil je de Dommelvallei verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Stuur dan een mail naar natuurpunthechteleksel@gmail.com.

Dieren en planten

De graslanden op de overgang van droog naar nat zijn zeer bijzonder op Europese schaal. Ze vormen de laatste groeiplekken van trilgras, blauwe knoop en verschillende orchideeën. Op de natste percelen waar grondwater aan het oppervlak komt, groeien broekbossen. Vooral in het vroege voorjaar zijn ze op hun mooist. Dan bloeien immers de prachtige, gele dotterbloemen.

Over dit gebied

Eind vorige eeuw verdween de heide hier snel. Slechts hier en daar kleuren nog enkele plukjes paars in de nazomer. Met het verdwijnen van de heide vertrokken ook de typische planten en dieren. Om dit proces tegen te gaan, werden de heidegebieden ecologisch met elkaar verbonden. Natuurpunt verwijderde een soortenarm bos en de zure humuslaag, waardoor een een 3 hectare groot heidegebied ontstond. Heidesoorten zoals boomleeuwerik, boompieper, kleine parelmoervlinder en blauwvleugelsprinkhaan keerden al terug. In de komende jaren zullen zeker ook andere heidesoorten volgen.

Wat doet Natuurpunt

Sinds begin de jaren negentig beheert Natuurpunt enkele van die graslanden. Na een jarenlange verwaarlozing zijn het intussen terug parels geworden. Dankzij steun van de Europese Unie, via het project LIFE Dommeldal, kon Natuurpunt heel wat blauwgraslanden herstellen. Daarvoor verwijderden we hier en daar jong bos en maakten de percelen terug maaiklaar. Zo kunnen ze opnieuw als hooiland beheerd worden. Met deze beheerwerken willen we meerdere orchideeënrijke graslanden in de Dommelvallei herstellen. Op langere termijn hopen we dat ook de parelmoervlinder 'zilveren maan' terug komt. Die is momenteel uitgestorven in Vlaanderen.

Van nature zijn deze droge gronden schraal. Zonder bemesting en mits de juiste combinatie van maaien en begrazen ontstaat langzaam een schraal grasland waarin brem en duizenden margrieten tot ontwikkeling komen. Dergelijke schrale graslanden zijn ook de habitat van het driekleurige viooltje, de waardplant van de kleine parelmoervlinder. Deze prachtige natuur, was lange tijd verdwenen uit de streek. Dankzij het LIFE-project krijgt deze bijzondere natuur opnieuw een fleurige toekomst, waar hopelijk ook de veldkrekel zich terug thuis voelt.

Natuurakkers worden ingezaaid met veldgewassen zoals boekweit of rogge. Er worden geen mest- of sproeistoffen gebruikt en het graan wordt niet geoogst. Op de natuurakkers laat Natuurpunt ook plaats voor eenjarige kruiden: klaprozen, kamille, wikke, ... Tijdens de bloeiperiode zal je heel wat insecten zien vliegen op de akker. Ze zoeken er naar nectar en stuifmeel. In de herfst en de winter komen er heel wat zaadetende vogels langs om een graantje mee te pikken.

Meehelpen?

Wil je graag meehelpen? Natuurpunt Hechtel-Eksel organiseert natuurbeheermomenten tijdens het jaar. Neem contact op met natuurpunthechteleksel@gmail.com voor meer informatie. 

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Dommelvallei

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Dommelvallei' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water