Everbeekse Bossen

Provincie Oost-Vlaanderen

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Zeer groot gebied: > 100 ha
  • wandelpad

Kaart van het gebied

3 routes

Blauwe wandeling

wandelpad
1.50km
Gemiddeld 23 minuten wandeltijd

Rode wandeling

wandelpad
2.58km
Gemiddeld 39 minuten wandeltijd

Groene wandeling

wandelpad
2.45km
Gemiddeld 37 minuten wandeltijd

Startpunten

Everbeekse Bossen

Muiterij 4
Everbeek
België

Zien en doen

Wil je de Everbeekse bossen verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Koen Van Den Berge, 0475 25 40 48.

Over dit gebied

 

Afbeelding
lijn.jpg

Toegankelijkheid

De wandelpaden zijn het hele jaar vrij toegankelijk. Stevige stapschoenen of laarzen zijn noodzakelijk in de winterjaarhelft. Honden welkom aan de leiband.

Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Steenbergbos Everbeek

Beschrijving van het natuurgebied

De Everbeekse bossen bestaan uit het Hayesbos, het Trimpontbos, het Steenbergbos en Keelenberg. Het zijn oude bossen, die gekenmerkt worden door een weelderige voorjaarsflora met tapijten van wilde hyacint en bosanemoon. Het reliëf is er grillig. Er zijn talrijke bronnen en kronkelende bronbeken. Vooral majesteuze beuken domineren het zicht, maar ook zomereiken, haagbeuken en populieren nemen een belangrijke plaats in. In de valleitjes vinden we essen en zwarte elzen. Op de valleiflank van de Terkleppebeek, die ontspringt in het Trimpontbos, liggen nog enkele kleinere maar waardevolle bosjes. Het zijn samen met de grotere boskernen restanten van het uitgestrekte Poodsbergbos, dat zich tot in de vroege Middeleeuwen uitstrekte tussen Ronse en Everbeek.

Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Eikelmuis

Dieren en planten

Het Everbeekse landschap oogt afwisselend en verrast telkens weer. De bossen baden in een kleinschalig landschap met weiden, akkers en grazige valleitjes, talrijke bomenrijen, kronkelende en soms holle wegen. Geen wonder dat hier nog zoveel planten- en diersoorten standhouden die elders in Vlaanderen sterk achteruitgaan of reeds verdwenen zijn. Typische dieren voor de streek zijn o.m. bosvogels zoals bosuil, wespendief, havik, houtsnip en verschillende soorten spechten. Sinds kort is ook het ree terug in het gebied. Minder opvallend, maar evengoed aanwezig, zijn de eikelmuis en de eekhoorn. Vooral de schitterende bronbeekjes herbergen een verrassende fauna. Twee zeldzame vissoorten komen hier nog voor: de beekprik en de rivierdonderpad. De beekjes zijn ook de woonplaats van andere typische en in Vlaanderen zeldzame diersoorten zoals de waterspitsmuis, de vuursalamander en de bronlibel.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Beheer

De werkgroep Everbeekse Bossen zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van deze prachtige stukjes natuur. In de bossen wordt nog maar sporadisch gekapt (om bv. populierenbos om te zetten naar meer natuurlijk bos met es, zomereik of beuk). De bestaande bossen mogen ook uitbreiden en de scherpe grenzen vervagen tot geleidelijke overgangen tussen bos en grasland. Op een aantal plaatsen wordt hiervoor gewerkt met extensief graasbeheer. Door het selectieve graasgedrag van runderen ontstaat een verrassend en fijnmazig landschap met korte vegetaties, ruigtes, struwelen en bos. Voor het hooi- en graasbeheer wordt onder meer samengewerkt met lokale landbouwers.

Top

Afbeelding
lijn.jpg

Verder wandelen in de buurt

Top

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Everbeekse Bossen

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Everbeekse Bossen' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water