Hagelandse Vallei

Provincie Vlaams-Brabant

Geniet van de bloemenpracht in het voorjaar

Combineer deze vallei met de Chartreuzeberg op de rode wandeling

Ontdek de bomputten bomvol leven!

Wandelen in Hagelandse Vallei

De Hagelandse vallei ligt in het wandelnetwerk Hagelandse heuvels met meer dan 300 km wandelplezier. De oranje landschapswandeling is slechts een aanlooproute en dus niet als aparte wandeling aan te bevelen. De wandelingen die we wel aanraden zijn een combinatie van de verschillende wandelingen aangeduid met oranje bol, rode driehoek en blauwe ruit. Ze overlappen met het nieuwere knooppuntennetwerk Hagelandse heuvels. Voor de duidelijkheid is het aangeraden deze knooppunten te volgen, behalve als anders aangegeven.

Oranje + blauwe wandeling (6,7 km): 11-170-102-603-69-601-602-106-108-16-11

Oranje + rode wandeling (9,7 km): 11-170-102-103-105-602-601-129-128-107-109-110-108-16-11

Oranje + blauwe + rode wandeling (10,9 km): 11-170-102-603-69-601-602-601-129-128-107-109-110-108-16-11

In natte periodes is het gebied zeer modderig en zijn waterdichte wandelschoenen of laarzen noodzakelijk. In de zomer heb je in natte gebieden als deze muggenspray nodig.

Toegankelijkheid

  • Leuk voor kinderen

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Zeer groot gebied: > 100 ha
  • wandelpad

Kaart van het gebied

3 routes

Oranje wandeling

wandelpad
7.35km
Gemiddeld 110 minuten wandeltijd

Oranje wandeling

wandelpad
5.12km
Gemiddeld 80 minuten wandeltijd

Oranje wandeling

wandelpad
4.69km
Gemiddeld 70 minuten wandeltijd

Zien en doen

Wil je de Hagelandse Vallei verkennen met een gids? Neem dan contact op

Dieren en planten

In het Dunbergbroek komt na jaren hard werken de verscholen natuurpracht beetje bij beetje terug tot openbaring. Kwelwater rijk aan mineralen borrelt er spontaan uit de grond op en zorgt op de gemaaide percelen voor geschikte groeiplaatsen van zeldzame planten als kleine valeriaan, grote boterbloem, karwijselie, moerasstreepzaad en de brede- en gevlekte orchis.

Her en der komen nog zompige broekbosjes voor met zeldzame zegges en dotterbloem, andere stukjes kleuren het voorjaar met uitgestrekte tapijten bosanemoon, dalkruid, meiklokje, eenbes, slanke sleutelbloem en bosbingelkruid. Ook treffen wij hier nog soorten aan die in Vlaanderen op de rode lijst staan, soorten die bedreigd of zeldzaam zijn zoals de hazelworm en de kamsalamander. 

In de door de beheerwerkploeg opnieuw geruimde sloten, poelen en plassen komen in het voorjaar kikkers, salamanders en padden terug massaal hun eieren afzetten. Dit lokt regelmatig de ijsvogel en de blauwe reiger en een zeldzame keer ook de roerdomp, de witte en zwarte ooievaar!

De resten van het Kloosterbos die vandaag nog overblijven behoren tot het mooiste wat het Hageland aan vochtige bossen te bieden heeft. De geur van de massaal bloeiende daslook wasemt in het voorjaar zelfs je auto binnen als je ter plaatse op de snelweg passeert. In de lente zijn alle voorjaarsbloeiers van de partij en krijgen we tapijten van bosanemoon en speenkruid. Verder vind je muskuskruid, slanke sleutelbloem, dotterbloem en veelbloemige salomonszegel.

Aan de overzijde van de snelweg liggen nog unieke hooilanden met gevlekte en breedbladige orchis, zelfs de keverorchis is er nog te bewonderen. In het Kloosterbroek hoor je regelmatig het typische, klaaglijke 'gemiauw' dat zowel het mannetje als het vrouwtje buizerd het hele jaar door laten horen.

Over dit gebied

Het gebied bestaat uit twee deelgebieden: het Kloosterbos grenzend aan de E314 en het Dunbergbroek ten zuiden er van. Het Dunbergbroek wordt aan weerszijden begrensd door een massief van Diestiaanheuvels: in het noorden de Beninksberg en Wijngaardberg, in het zuiden een uitloper van het Kesselbergmassief (Chartreuzenberg en Speelberg). Het is een plantenparadijs met in het late voorjaar bloemrijke hooilanden en in de vroege lente voorjaarsflora in de bossen.

De Hagelandse vallei is op het einde van de jaren '70 onherstelbaar verminkt door de aanleg van de autosnelweg E 314 die het aloude Kloosterbos in twee sneed. Op oude kaarten van Feraris stond het aangeduid als het 'Vrouweperckbosch' en later 'Groot Bosch' en werd het door de eeuwen heen in stand gehouden voor de houtvoorziening van het vlakbij gelegen Abdij Vrouwenpark (11de eeuw), nu het Monfortcollege.

Wat doet Natuurpunt

De hooilanden in het Dunbergbroek worden een tot tweemaal per jaar gemaaid. Een kudde voskopschapen neemt de nabegrazing voor haar rekening. Maar de grootste oppervlakte van het gebied willen we laten evolueren tot natuurlijk bos. Aankoop ervan is noodzakelijk om de natuurlijke (hoge) waterstand te kunnen herstellen en om te vermijden dat om de paar decennia (in termen van een bos dus om de haverklap) de bodem omgeploegd wordt door zware bosbouwmachines.

Een deel van het Kloosterbos is veilig gesteld. Langs de kant van Holsbeek zijn wij bezig met de bossnippers terug tot een 'Vrouwenperckbos' te verbinden door aanplant van eiken, essen en beuken. 

Afdeling

Hagelandse Vallei wordt beheerd door

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Hagelandse Vallei

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Hagelandse Vallei' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water