Hageven - De Plateaux

Provincie Limburg

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Zeer groot gebied: > 100 ha
  • wandelpad
  • snuitrolstoelpad

Kaart van het gebied

8 routes

Vloeiweidepad

wandelpad
3.37km
Gemiddeld 50 minuten wandeltijd

Hubert Lehaenpad

snuitrolstoelpad
1.38km
Gemiddeld 21 minuten wandeltijd

Oranje wandeling

wandelpad
5.33km
Gemiddeld 80 minuten wandeltijd

Panoramapad

wandelpad
7.21km
Gemiddeld 110 minuten wandeltijd

Rode wandeling

wandelpad
9.19km
Gemiddeld 140 minuten wandeltijd

Tweelandenpad

wandelpad
9.69km
Gemiddeld 150 minuten wandeltijd

Hagevenpad

wandelpad
6.50km
Gemiddeld 100 minuten wandeltijd

Groene wandeling

wandelpad
2.84km
Gemiddeld 40 minuten wandeltijd

Startpunten

Hageven

Barrier 15A

België

Hageven

Tussenstraat 10
Neerpelt
België

Zien en doen

Wil je Hageven-De Plateaux & Turfven verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak bij, 011-80 26 77

Agenda

Bekijk alle activiteiten

Over dit gebied

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer.

Vanuit een nieuw beheerplan is de zonering voor natuurgericht wandelen vergroot. Een aantal terreinaanpassingen, nieuwe attractie- en uitkijkpunten maken verschillende wandelroutes mogelijk. In het Hageven-De Plateaux zijn vijf wandelingen uitgestippeld, varieërend van 1,5 tot 9,7 km. Het Hagevenpad of het Tweelandenpad geeft je het beste overzicht van het gebied.

Het Hubert Lehaenpad (1,5 km) is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.

Top

Afbeelding
Herfsttijloos

Leuk voor kinderen

Rond het bezoekerscentrum kan je ook een hoop Snuit dingen doen! Bezoek het wilgendorp of maak het je gezellig in het grote vogelnest.

Maak de mooiste natuurfoto, versier je haar met bloemen, stap door een beekje, geniet van je eigen rustplek in de natuur en knuffel een boom. Ga op zoek naar deze bordjes en maak er een leuke foto van. Insturen kan je doen via bc.hageven@natuurpunt.be. Meer info vind je hier: https://www.natuurpunt.be/50dingen. In de toekomst komen er nog meer belevingselementen bij, zoals een boomhut, trekvlot, blote voetenpad, stapstenen, enz...

In de cafetaria is er een kinderhoekje voorzien met allerlei puzzels, boekjes en krijtborden.

Top

Beschrijving van het gebied

Het Hageven is een mozaïek van verschillende soorten natuur. De flanken en de toppen van de duinen zijn de droogste gronden van het gebied. Het zand verstuift nu niet meer zoals in vroegere tijden. Buntgras en ruig haarmos hebben het zand grotendeels gefixeerd.

Het Turfven is een restant van een ringven, een uiterst zeldzaam type ven, waar hoogveenontwikkeling als een dik tapijt op het wateroppervlak ligt. Door zandontginning vlak voor het ven is er een tweede plas ontstaan, die in verbinding staat met het oorspronkelijke ven. Jarenlang zijn beide waters gebruikt als visvijver, maar sinds de aankoop in 2004 is het beheer gericht op het herstel van de hoogveenontwikkeling. De omliggende hooilanden worden omgevormd naar heischrale graslanden, waar libellen en vlinders zich snel thuisvoelen.

Top

Hoogtepunten op de wandelroutes

Wandelaars komen er tot rust in een wonderlijk gevarieerd landschap waar het ieder seizoen genieten is. Heide en bos, landdduinen en beekdalen, vennen en vijvers wisselen elkaar af. In het gebied Turfven is er een ecopicknickplaats die wandelaars de kans biedt om te genieten van de rust en de natuurpracht. Via een vogelkijkwand sla je ongemerkt de pleisterende vogels gade.

Top

Dieren en planten

Insecten zoals graafwespen, tapuit, korstmossen en zandloopkevers. Vlindersoorten zoals de heivlinder en het heideblauwtje profiteren van de uitbreiding van Hageven-De Plateaux. Ook botanisch interessante soorten van de natte heide: beenbreek, snavelbies, klokjesgentiaan en het gentiaanblauwtje en zonnedauw. In het Hageven-Plateaux vind je Kempense heidelibel, bandheidelibel, beekoeverlibel en bronlibel terug.

Top

Afbeelding
Hageven

Natuurbeheer

Met enkele beheermaatregelen creëren we open zandvlaktes. Zonder dat beheer zou er binnen decennia geen heide meer staan in het natuurgebied. Op de droge en natte zandgronden groeit de heide, maar lang niet zo massaal als de bezoeker zou verwachten van een heidereservaat. Grassen zoals bochtige smele en pijpenstrootje eisen de meeste ruimte op. Enkel doorgedreven begrazing door gallowayrunderen en maaien kan de grassen in toom houden.

Vanaf 2006 werden enkele grootschalige beheerswerken uitgevoerd in kader van het LIFE-project Dommeldal om de heide opnieuw meer kansen te geven. Grote oppervlakten zijn geplagd (wegnemen van de toplaag) met als resultaat een kale, voedselarme bodem waarop de heide opnieuw kan kiemen. Als eerste teken van verbossing vind je in het Hageven de gagel. Hij bloeit in het voorjaar met de donkerrode opvallend aangenaam geurende katjes. Het Gageleerbier dat je in het bezoekerscentrum kan drinken, heeft dit als ingrediënt i.p.v. hop.

Typisch voor het Hageven zijn de talrijke vennen. Het LIFE-project maakte het mogelijk om een aantal vroeger drooggelegde vennen opnieuw aan te leggen. Dit gebeurde op basis van oude luchtfoto's. Van dit venherstel zullen vele libellensoorten profiteren.

Top

Geschiedenis van het gebied

In de jaren '50 van de vorige eeuw werd de Dommel rechtgetrokken om de waterafvoer te versnellen en zo landbouw mogelijk te maken tot tegen de rivieroever. Als gevolg daarvan droogde het volledige gebied uit, zodat de moerassige kern van het Hageven veel kleiner werd. Die ingreep uit vroegere tijden is nu gedeeltelijk hersteld. In 2008 werden 10 meanders uitgegraven. Het water blijft zo langer opgehouden in het natuurgebied, zodat het opnieuw natter blijft, wat de kwaliteit van de natuur verhoogt en de Dommel zelf als biotoop voor vis, planten en macrofauna ook verbetert. Ook landschappelijk is het een hele verbetering. De wandelaar ziet nu een rivier zoals ze er eigenlijk moet uitzien: kronkelend in lange lussen.

Bossen zijn in het Hageven schaars. 200 meter oostelijk van de Verkeerde Lieve Heer ligt nog een laatste restant van een bebossingpoging rond 1890. Een perceel met krom gegroeide grove den. Op enkele kleinere plekken groeit een broekbos met vooral wilgen en elzen. Her en der staan knoestige berken en dennen, die het uitgestrekte landschap een wat verweerde indruk geven. In de winter kan je hier soms de klapekster terugvinden.

Top

Verder wandelen

't Plat

Vloeiweiden in de Watering

Top

Afdeling

Hageven - De Plateaux wordt beheerd door

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Hageven - De Plateaux

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Hageven - De Plateaux' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water

Partners