Hobokense Polder

Provincie Antwerpen

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Zeer groot gebied: > 100 ha

Kaart van het gebied

4 routes

A.S. Adventureroute

wandelpad
6.87km
Gemiddeld 100 minuten wandeltijd

Salamanderpad

wandelpad
0.72km
Gemiddeld 11 minuten wandeltijd

Rode wandeling

wandelpad
3.28km
Gemiddeld 50 minuten wandeltijd

Rolstoelpad

rolstoelpad
0.42km
Gemiddeld 6 minuten wandeltijd

Startpunten

Hobokense Polder

Schroeilaan 5
Hoboken
België

Hobokense Polder

Scheldelei
Hoboken
België

Zien en doen

Wil je de Hobokense Polder verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak bij Danny Jonckheere, 03-828 64 03, info@hobokensepolder.be, www.hobokensepolder.be

Over dit gebied

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar door toegankelijk op de paden. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer. het bruine pad (600 m) naar het kijkpunt is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.

 Top

Leuk voor kinderen

Ontleen in taverne De Schorren (Graspolderlaan 32 in Hoboken) gratis een rugzakje voor een leuke doewandeling met mascotte Whoppie.

 Top

Beschrijving van het gebied

Waar de Hobokense Polder zich vandaag uitstrekt, overspoelde het water van de Schelde in het verleden dagelijks de buitendijkse slikken. Door de eeuwen heen werden de gronden stelselmatig ingepolderd voor gebruik als weide en akkerland. Het typische polderlandschap verdween in de 20ste eeuw. Eerst palmde de industrie stukken van de polder in en wat restte werd in de jaren '60 opgehoogd met afval en grond bij de aanleg van de Antwerpse Ring en de Kennedytunnel. In de lager gelegen delen ontstonden rietkragen, moerassen en wilgenbroekbossen. Op de hoger gelegen delen groeien graslanden, ruigtes, wilgenstruwelen en jonge eikenbossen.

 Top

Hoogtepunten op de wandelroutes

Wandel langs de sloten van de Hobokense Polder, het Broekslot, het Rallegat en de Ruitersplas. Je komt voorbij de kijkhut en de vogelwand en loopt dwars door het begrazingsblok van de gallowayrunderen. Het KIJK.punt, een unieke kijkhut aan het Rallegat, is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

 Top

Planten en dieren

Tal van dieren voelen zich thuis in dit waardevolle natuurgebied. Vos, ree en bunzing genieten van de rust in de struwelen en moerassen. In de plassen en sloten vind je een rijkdom aan amfibieën zoals de groene en bruine kikker, de gewone pad en de alpenwatersalamander. Trekvogels komen hier op krachten en vele eenden, waterral, wielewaal en blauwborst broeden hier. Ook ontelbare insecten en andere kleine diertjes kruipen, vliegen en zwemmen hier rond, zoals 300 soorten nachtvlinders en een vlieg die nog nergens anders werd gevonden, de Pseudonapommyza hobokensis!

 Top

Natuurbeheer

Door de ligging in een stedelijke omgeving vervult de Hobokense Polder een functie als groene long en tuin voor de stad. Dankzij een beheerovereenkomst met de Stad Antwerpen kon Natuurpunt dit gebied verder uitbouwen tot een stuk natuur waar iedereen welkom is. De natuur rekent op een groep vrijwilligers en professionele medewerkers van Natuurpunt die het gebied beheren. In het grootste deel van de Hobokense Polder mag de natuur haar gang gaan. Dit is overal waar je bos en struweel vindt. De gras- en rietlanden worden wel beheerd om te vermijden dat alles evolueert naar bos. Hier helpen zachtaardige gallowayrunderen mee bij het beheer. Je komt ze ongetwijfeld tegen tijdens je wandeling, want ze mogen vrij rondlopen in het begrazingsblok.

 Top

Verder wandelen

Klein Zwitserland

Fort 3 van Borsbeek

Oude Landen

 Top

Afdeling

Hobokense Polder wordt beheerd door

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Hobokense Polder

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Hobokense Polder' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water

Partners