Maldegemveld

Provincie Oost-Vlaanderen

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Zeer groot gebied: > 100 ha
  • wandelpad

Kaart van het gebied

2 routes

Gele wandeling

wandelpad
4.19km
Gemiddeld 60 minuten wandeltijd

Blauwe wandeling

wandelpad
8.07km
Gemiddeld 120 minuten wandeltijd

Startpunten

Maldegemveld

Drongengoedweg
Maldegem
België

Zien en doen

Wil je het Maldegemveld verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Kurt De Kesel, 0474 48 30 22

Over dit gebied

Afbeelding
lijn.jpg

Toegankelijkheid

Er zijn verschillende routes uitgestippeld. Het startpunt van de routes ligt vlakbij
parking Krakeel.
Met de auto kan je de wegwijzers volgen naar parking Drongengoed-Krakeel.
Of je kan de parking Krakeel bereiken vanuit Knesselare via Kleit (Kleitkalseide, Doornstraat en Urselweg) of vanuit Ursel via de Eekloseweg (Blakkeveld, Kraailokerkweg en Urselweg).

Het gebied is het hele jaar vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsaondergang op de bewegwijzerde wandelpaden. Stevige stapschoenen of laarzen aanbevolen, zeker op het Wastinepad. De paden zijn moeilijk toegankelijk voor kinderwagens. Honden welkom, aan de leiband zodat ze de kwetsbare natuur niet verstoren. 

Momenteel is de blauwe wandeling niet volledig toegankelijk. Het pad tussen knooppunten 40 en 41 werd afgesloten om veiligheidsredenen. Er is een alternatieve route aangeduid. Kijk vooraf op de routeplanner van de wandelknooppunten voor een alternatief.

Voor meer fiets- en wandelplezier in het meetjesland, neem een kijkje op deze website

In het Natuurspeelbos mag je spelen, lachen, springen, verstoppertje spelen, kampen bouwen, knuffelen, dollen, sjorren, genieten, dartelen, slapen, voelen, klimmen, rusten, lezen, keuvelen, luisteren, tikken, hollen, kussen, ravotten, klauteren, picknicken, wandelen, liggen.

Zwemmen, vuurmaken en afval achterlaten zijn niet toegestaan.  

Door het bos loopt ook een wandelpad. Respecteer andere wandelaars. Honden mogen enkel op het pad en moeten aan de leiband. Zorg ervoor dat je hond geen onaangename verrassing achterlaat voor de kinderen.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Leuk voor kinderen

In het Maldegemveld ligt een speelbos met schuilhutje, knuppelpaden, open speelzone, bbqrooster en blote voetenpad. 

In het Natuurspeelbos mag je spelen, lachen, springen, verstoppertje spelen, kampen bouwen, knuffelen, dollen, sjorren, genieten, dartelen, slapen, voelen, klimmen, rusten, lezen, keuvelen, luisteren, tikken, hollen, kussen, ravotten, klauteren, picknicken, wandelen, liggen.

Zwemmen, vuurmaken en afval achterlaten zijn niet toegestaan.  

Het speelbos is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. In het bos is ook een wandelpad. Respecteer andere wandelaars.

Honden mogen enkel op het pad en moeten aan de leiband. Zorg ervoor dat je hond geen onaangename verrassing achterlaat voor de kinderen.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Dophei

Beschrijving van het gebied

Het Maldegemveld ligt in het zuidelijke deel van de gemeente Maldegem en maakt deel uit van het Landschapspark Drongengoed. Het afwisselende landschap vormt een lappendeken van paarse heidevlekjes en eiken-berkenbossen.

In de late middeleeuwen was het Maldegemveld een uitgestrekt veldgebied met soortenrijke heidevegetaties. Toen waren er verschillende visvijvers in de Vlaamse Zandstreek. De afgelopen eeuwen werden veel van die 'veldvijvers' omgezet naar akkers of weides, waardoor de bijzondere fauna en flora verloren ging. De bodem in het gebied bestaat uit matig natte gronden, terwijl een ondiepe kleilaag ervoor zorgt dat er een tijdelijke grondwatertafel ontstaat in de winter en lente. Hierdoor vind je er heel wat vennen en vochtige heidehabitats. Ook typisch voor het Maldegemveld is het dambordpatroon van dreven.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Groene zandloopkever

Dieren en planten

Het Maldegemveld is een mozaïek van verschillende habitats. Daardoor biedt het een hoge diversiteit aan dieren en planten. De open stukken bestaan uit een combinatie van droge en natte heide. Gewone dophei en zonnedauw domineren op de nattere delen, terwijl struikhei de hoger gelegen gronden bedekt. Op de schrale graslanden vind je tormentil, stekelbrem en liggende vleugeltjesbloem. De groene zandloopkever en talrijke zandbijen en vlinders voelen zich er thuis. In het najaar groeien er bijzondere paddenstoelen zoals kabouterwasplaat en vuurzwammetje. De zwarte specht, boompieper en de levendbarende hagedis verkiezen een mozaïek van bos en heide.

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Afbeelding
Beheerwerken in Maldegemveld

Natuurbeheer

Naast reeën en damherten kom je in het Maldegemveld de typische gallowayrunderen tegen. Het natuurgebied wordt extensief begraasd: een klein aantal dieren op een grote oppervlakte. Dat zorgt ervoor dat de heide verjongt en beperkt boomopslag en vergrassing. Bovendien brengt begrazing meer structuur in de vegetatie. De zelfredzame galloways kunnen in principe het hele jaar door op het terrein blijven. Dankzij hun zachtaardige karakter zijn ze de ideale grazers voor het natuurgebied.

Ook is er een goede samenwerking tussen lokale landbouwers voor het beheer. Op sommige delen zorgen zij voor het maaien van de graslanden of het plaatsen van runderen als na begrazing.

Het Maldegemveld behoort tot het Natura 2000-netwerk van internationaal belangrijke natuurgebieden. Met dit initiatief wil de Europese Unie een samenhangend netwerk van natuurgebieden creëren waar de meest bedreigde fauna en flora kan heropleven. Het gaat daarbij vooral om de soorten en biotopen die beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Met de steun van het LIFE-programma van de Europese Unie kon Natuurpunt acties uitvoeren om dit unieke landschap te herstellen.

Natuurpunt heeft sinds 1993 verschillende acties ondernomen in het gebied. Vrijwilligers van Natuurpunt Maldegem-Knesselare en de professionele terreinploegen van Natuurpunt hebben hier volop gemaaid, gekapt, geplagd en gehooid. Daarnaast hebben ze de voormalige vennen in ere hersteld. Typische waterbewoners zoals libellen en salamanders zijn verzot op de waterpartijen.

Er zijn nog enkele restanten van soortenrijke heides van het oude veldgebied te vinden, teruggedrongen op bermen en bosranden. Door voortschrijdende verbossing dreigden die relicten definitief te verdwijnen. Dat laat Natuurpunt niet gebeuren. Eentonige aanplantingen van naaldhout of Amerikaanse eik maakten plaats voor heide, struweel en spontane groei van eik en berk. Dopheide en struikhei kleuren het Maldegemveld in de zomer nu paars. De boomleeuwerik en ijsvogelvlinder zullen onze inspanningen zeker waarderen.

 

 Top

Afbeelding
lijn.jpg

Verder wandelen

Ganzenveld

Gulke Putten

Vorte Bossen

 Top

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Maldegemveld

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Maldegemveld' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water

Partners