Peultenbossen

Provincie Antwerpen

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Middelgroot gebied: 10-50 ha
  • wandelpad

Kaart van het gebied

1 routes

Rode wandeling

wandelpad
1.61km
Gemiddeld 24 minuten wandeltijd

Zien en doen

Wil je de Peultenbossen verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Lucien Verschooren via 0496-98 64 39.

Over dit gebied


Toegankelijkheid

De wandelpaden zijn het hele jaar vrij toegankelijk. Honden aan de leiband. Laarzen of stevige schoenen zijn nodig in natte periodes.

Afbeelding
lijn.jpg

Beschrijving van het gebied

Tot voor tweehonderd jaar sprak men niet van ‘De Peulte” doch wel van de ‘Krankhoevebossen’. Die benaming en de naam van de Grote Krankhoeve aan de overkant van de Mechelbaan, gebouwd in 1712, verwijst waarschijnlijk naar een pesthuisje dat gebouwd werd nabij de Oude Putsebaan. De zieken uit de stad werden er in de middeleeuwen afgezonderd in een hut in de bossen. Ze werden er, zonder enige vorm van opvang en verzorging, aan hun lot overgelaten.


Grote Krankhoeve

 

De Peultenbossen bestaan voornamelijk uit eiken-haagbeukenbos met ondergroei van hazelaar, jonge esdoorn en lijsterbes. Het gebied wordt doorkruist door de Houten Brugbeek en de Waversebeek. Het bos wordt omgeven door percelen met struweelopslag van allerlei aard en soortenrijk permanent cultuurgrasland. Het geheel bezit een hoge visuele belevingswaarde.

Afbeelding
lijn.jpg

Dieren en planten


Peultenbossen – houten brugbeek

Tijdens de paartijd kan je er de bruine kikker frequent horen ‘brommen’. In de nattere delen vinden we moerasspirea, gele waterkers, dalkruid en kleine maagdenpalm. Op een klein deel van het gebied komt een goed ontwikkeld broekbos voor met zwarte els, lelietje-van-dalen en moeraswalstro.

Op de droge delen komt veel sporkehout voor, waardplant voor het boomblauwtje dat hier dan ook overvloedig rondfladdert. Op het droge deel werd grove den gekapt en vervangen door moeraseik. Toch worden ook naaldhoutbomen behouden in het gebied, door hun immergroen karakter bieden ze immers de perfecte camouflage voor het nest van sperwer, buizerd en boomvalk. Vooral de buizerds zie je regelmatig op thermiek voorbijvliegen.

De bosanemonen, die in het voorjaar weelderig bloeien, zijn kenmerkend voor dergelijke oude bossen. Ook speenkruid staat vroeg in bloei. De vier aanwezige bunkers bieden een perfecte schuilplaats voor o.a. de grootoorvleermuis. Ook nachtvlinders vinden hier een plekje om te overwinteren. Met wat geluk kan je een schichtige ree voorbij zien snellen.

Afbeelding
lijn.jpg

Natuurbeheer

Ontwortelde bomen worden niet verwijderd als ze de wandelaars niet hinderen. Onder hun wortels kan zo een poel ontstaan en bijen vinden vaak een plekje tussen de wortelkluiten. Vooral de zwarte den is hier gevoelig want deze heeft geen penwortel zoals de grove den. De aanplant van Corsicaanse den en grove den kreeg al een eerste dunning. Een klein gedeelte van grove den wordt behouden. Exoten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik worden bij  voorkeur gekapt om de natuurlijke verjonging met zomereik te bevorderen. Er wordt gestreefd naar voldoende variatie in boszomen met zowel schrale als ruige randen, al dan niet zonbeschenen. Zo wordt de hazelworm aangetrokken. Kleine landschapselementen zoals houtkanten, bomenrijen, solitaire bomen en hagen worden gekoesterd. Het inrichten van de bunkers is een project voor de nabije toekomst.

Afbeelding
lijn.jpg

Verder wandelen in de buurt

Krankebossen

Peulisbossen

Broekelei

Pikhakendonk

Boortmeerbeeks Broek

Mechels Rivierengebied

Afdeling

Peultenbossen wordt beheerd door

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Peultenbossen

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Peultenbossen' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water